Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkkoç, Soner
dc.contributor.authorDalkılıç, Nilüfer
dc.contributor.authorAltun, Ayşen Ada
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:16Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-0217
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnd016UTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1569
dc.description.abstractGerek ülke ekonomileri gerekse yatırımcılar açısından büyük önem taşıyan banka iflaslarının öngörüsünde, öngörü modellerinin geliştirilmesi ve birçok değişken arasından hangisinin modellemede kullanılacağı önem arz etmektedir. Bu çalışma, Türk bankacılık sektörünün iflas riskinin değerlendirilmesinde, diskriminant analizi, lojistik regresyon ve temel bileşen analizi yöntemleri ile temsil gücü yüksek değişkenler belirlendikten sonra, iflas öngörüsünde yapay sinir ağları kullanarak öngörü modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, yapay sinir ağlarının, banka iflas tahmininde etkin olarak kullanılabildiğini ve lojistik regresyon analizinin en iyi değişken seçen yöntem olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractDeveloping prediction models and determining which variables among many others will be used in modelling are very important for the prediction of bank failures, which is a significant issue for both national economies and investors. This study first identifies the highly representative variables via discriminant analysis, logistic regression and principal component analysis methods for the evaluation of the failure risk of the Turkish banking sector. Then, it aims to develop prediction models for failure predictions by using artificial neural networks. Results obtained show that artificial neural networks can be used in predicting bank failures and logistic regression analysis is the best method for selecting variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectDeğişken Seçimien_us
dc.subjectİflas Tahminien_us
dc.subjectYapay Sinir Ağlarıen_us
dc.titleBanka iflaslarının öngörülmesinde eklektik bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeAn eclectic approach to the prediction of bank bankruptciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBankacılaren_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue94en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage39en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record