Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNasıf Özkan
dc.contributor.authorM. Mesut Kayalı
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE1qVTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1583
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, Türk şirketlerinin kazançlarının süreğenliğini ve bu süreğenliğin, kazancın nakit akımı ya da tahakkuk bileşenlerinin hangisinden daha çok etkilendiğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Borsa İstanbul’da 2005-2010 yılları arasında işlem gören 158 şirketin kazanç ve bileşenlerinin süreğenliği panel veri analizi metodolojisi ile test edilmektedir. Çalışmanın ampirik bulguları, Borsa İstanbul’da kazançların süreğen olduğunu göstermektedir. Ancak kazancın süreğenlik katsayısı gelişmiş ülke şirketleriyle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Ampirik bulgular, gelişmiş ülke piyasalarında yapılan araştırmalarla uyumlu olarak kazanç performansının süreğenliğinin kazancın toplam tahakkuk bileşeninden çok, kazancın nakit akımı bileşeninden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ampirik bulgular, toplam tahakkukların nakit akımlarına göre düşük süreğenlik göstermesinin anormal tahakkuklardan kaynaklandığını işaret etmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to examine the persistence of earnings in Turkey and whether earnings persistence is more attributable to cash flow or accrual component of earnings. In accordance with this purpose, the persistence of earnings and its components of 158 firms traded in Borsa Istanbul between the years of 2005-2010 are tested using panel data analysis methodology. The results of the study indicate that earnings are persistent in Borsa Istanbul. Moreover, the total accrual component of earnings has a weak effect on the persistence of earnings in comparison with the cash flow component of earnings. This is mainly due to abnormal accrual component of earnings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKAZANÇ, NAKİT AKIMI VE TAHAKKUKLARIN SÜREĞENLİĞİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAen_US
dc.title.alternativeTHE PERSISTENCE OF EARNINGS, CASH FLOWS AND ACCRUALS: AN INVESTIGATION ON BORSA ISTANBULen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage264en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record