Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKarahan, Ferit
dc.contributor.authorKayalı, Mustafa Mesut
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE16QTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1586
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye endeks piyasalarında 7 Nisan 2009 tarihinde işlem görmeye başlayan IST30 Borsa Yatırım Fonu’nun İMKB-30 spot ve vadeli endeks piyasalara olan uzun dönemli öncül ardıl ilişkisine etkisini araştırmaktadır. Araştırmada, fonun işlem öncesi ve sonrası olmak üzere iki dönem kurgulanmıştır. Fon öncesi dönemde 427, fon sonrası dönemde ise 548 günlük kapanış değerleri araştırma verilerini oluşturmaktadır. Spot ve vadeli endeks işlemler arasındaki uzun dönemli öncül ardıl ilişkisinin test edilmesinde eşbütünleşme testi, VECM ve Granger VECM analizleri kullanılmıştır. Çalışmada uzun dönemde endeksler arasında bir öncül ardıl ilişkinin varlığı ve fon sonrası dönemde de bu ilişkinin devam ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Her iki dönemde de vadeli endeks piyasaları spot endeks piyasalara öncülük etmektedir. Bu sonuç, Subrahmanyam (1991) ve Gorton ve Pennacchi (1993)’nin teorik argümanlarıyla uyumludur.en_US
dc.description.abstractThis study examines how the inception of IST30 Exchange Traded Funds on April 7, 2009 impacts the long term lead-lag relationship between ISE-30 spot and futures index markets in Turkey. Using detailed data from Borsa Istanbul, we form two periods before and after the introduction of IST30 ETF. First period includes 427 days before and second period includes 548 days after introduction of IST30 ETF. We used cointegration test, vector error correction model and Granger VECM tests to examine long term lead-lag relationship between spot and futures index markets before and after the inception of IST30 ETF. Consistent with our first hypothesis, we find long term lead-lag relationship and index futures lead spot index in both periods. This result is compatible with theoretical arguments of Subrahmanyam (1991) and Gorton and Pennacchi (1993).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEndeks Yatırım Araçlarıen_us
dc.subjectÖncül Ardıl İlişkisien_us
dc.subjectZaman Serisi Analizlerien_us
dc.subjectBorsa Yatırım Fonlarıen_us
dc.titleBorsa yatırım fonlarının endeks piyasalarda uzun dönemli ilişki üzerindeki etkisi: İMKB-30 endeksi üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe impact of exchange traded funds on the long term relationshıp of index markets: an emprical analysis on the ISE-30 indexen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage138en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record