Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAnıl İça
dc.contributor.authorFatma Özkan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:19Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-6320
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrM056azJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1592
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma Kütahya çevresinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları enfeste eden kene türlerini, bunların mevsimsel aktivitelerini ve yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.Yöntemler: Ekim 2010-Ekim 2011 tarihleri arasında 10 köyde 2402 büyük ve küçükbaş hayvan ve barınakları kene enfestasyonu yönünden muayene edilmiştir.Bulgular: İncelenen hayvanlarda enfestasyon oranı %9,55 olarak saptanmıştır. Toplam 657 erişkin kene toplanmıştır. Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, Haemaphysalis parva, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus turanicus'dan oluşan 11 kene türü tespit edilmiştir. Kene türlerinin mevsimsel aktiviteleri de tespit edilmiştir. Ixodes ricinus ve R. (Boophilus) annulatus türüne en fazla sonbahar ve kış aylarında rastlanmıştır. Dermacentor marginatus genellikle kış aylarında bulunmuştur. Hyalomma marginatum nisan-temmuz ayları arasında görülmüştür. Haemaphysalis parva ekim, kasım ve mart aylarında bulunmuştur. Haemaphysalis sulcata kasım ve mart aylarında tespit edilmiştir. Haemaphysalis punctata sadece mart ve kasım ayında bulunmuştur. Rhipicephalus türleri genellikle ilkbahar sonu ve yaz aylarında bulunmuştur.Sonuç: Bu veriler yörede kene enfestasyonları ve keneyle bulaşan hastalıkların kontrol yöntemlerinin belirlenmesinde faydalı olacaktıren_US
dc.description.abstractObjective: This study was performed to determine the tick species infested to the cattle and small ruminants in Kütahya Province and their seasonal activity and prevalence.Methods: Examination was performed in terms of infestation in 2402 farm animals and their shelters in 10 villages between October 2010 and October 2011.Results: The infestation rate of animals was detected as 9.55%. A total of 657 adult ticks were collected. A total of 11 tick species consisting of Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus (Boophilus) annulatus, Dermacentor marginatus, Hyalomma marginatum, Haemaphysalis parva, Haemaphysalis sulcata, Haemaphysalis punctata, Rhipicephalus bursa, Rhipicephalus sanguineus and Rhipicephalus turanicus were determined. Seasonal fluctuations of tick species were also determined. Ixodes ricinus and R. (Boophilus) annulatus species were encountered mostly during fall and winter months. Dermacentor marginatus was usually found in winter time. Hyalomma marginatum, was found between April and July. Haemaphysalis parva was found in October, November and March. Haemaphysalis sulcata was found in November and March. Haemaphysalis punctata was found only in March and November. Rhipicephalus species were generally found in late spring and summer.Conclusion: Finally, these results will be helpful for the determination of control methods of tick infestations and tick-borne diseases in the region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParazitolojien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleKütahya Yöresi'nde Yayılış Gösteren Kene Türlerinin Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeDistribution of Tick Species Spread in Kütahya Vicinityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Parazitoloji Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage117en_US
dc.identifier.endpage123en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record