Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHarun Çakır
dc.contributor.authorSoner Akkoç
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnM05qWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1595
dc.description.abstractBu çalışmada, Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında Ocak 2008 – Temmuz 2013 tarihleri arasında halka arz edilen 121 hisse senedinin; ilk gün getirileri ve kısa dönem performansları anormal ve kümülatif anormal getiriler hesaplanarak analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında 2008 küresel kriz ve sonrası dö- nemde Borsa İstanbul’da ucuz fiyat olgusunun varlı- ğı araştırılmaktadır. Buna göre; Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında gerçekleşen halka arzlarda, ilk gün piyasanın üzerinde bir getiri (%1,16) elde edildiği tespit edilmiştir. Halka arz edilen hisse senetlerinin 21 günlük kısa dönem performansları ise %5,89 düzeyinde gerçekleşmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Borsa İstanbul’da halka arz edilen hisse senetlerinin düşük fiyatlandırıldığı ve kısa dönemde yüksek performans sağladıkları söylenebilir. Bu durum literatürdeki diğer çalışmaların bulguları ile paralellik göstermektedir. Ancak düşük fiyatlandırmanın son yıllarda azaldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, first day returns and short - term performances of 121 growth stocks, which are public offered as a first time in Borsa İstanbul equity market between January 2008 - July 2013, were analyzed by calculating abnormal and cumulative abnormal returns. In this study’s content, the 2008 global financial crisis and its aftermath in Borsa İstanbul cheap price cases are investigated. According to this; Initial Public Offerings (IPO) took place in Borsa İstanbul equity market, abnormal return on first day of the market (1,16%) is obtained. Of stocks offered to the public while the 21-day shortterm performance is realized at the level of 5,89%. According to the result obtained, the first time in Borsa Istanbul IPO underpricing of stocks and provide high performance can be said that in the short term. This situation parallels with the findings of other studies in the literature indicate. However, the impact of lower pricing declined in recent years and Borsa Istanbul equity market has been found to become more efficient market.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleİlk Halka Arzların Kısa Dönem Fiyat Performansları: Borsa İstanbul’da Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama*en_US
dc.title.alternativeShort Time Price Performances of Initial Public Offerings (IPO): A Comparative Sectoral Analysis in Borsa İstanbulen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage159en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record