Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNazife Şen Ersoy
dc.contributor.authorDilruba Kürüm Yapıcıoğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-2624
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJMU9EZ3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1597
dc.description.abstractBu araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2011 yılında bu programda öğrenim gören 109 öğrenci ve 12 okutman katılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmanın verileri, açık uçlu anket ve yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler ile okutmanların görüşlerine göre öğrencilerin programa katılma amaçları arasında, öncelikli olarak kişisel ve kariyer gelişiminin yer aldığı, öğrencilerin dili etkili bir biçimde kullanabilmelerine olanak sağlayacak bir eğitim alma beklentileri içinde olduğu ve programın beklentileri çoğunlukla karşıladığı düşünülmektedir. Programın yapısı ve uygulanışı kapsamında öğrenci ve okutmanların görüşlerinin ders saatleri ve süreleri, haftalık ders programı, sınavlar üzerinde yoğunlaştığı ve görüşlerin hem katılımcı gruplarının kendi içinde hem de gruplar arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada son olarak okutmanların programın isteğe bağlı oluşunun öğrencilerin motivasyon, devamsızlık, derse katılım ve akademik başarıları üzerinde etkili olduğunu düşünmekle birlikte, bu etmenlerin öğrenciden öğrenciye değişiklik gösterebileceği gibi, sınıf dinamiğine, hoca ve öğrenci iletişimi gibi çeşitli etmenlere bağlı olarak da farklılık gösterebileceğini düşündükleri görülmüştüren_US
dc.description.abstractThis study was conducted to analyze optional English preparatory program based on student and instructor views. This study was conducted with 109 students attending the Optional English Preparatory Program and the 12 instructors, who consisted the academic staff for the English preparatory program in 2011 academic year. In this qualitative study, the research data was obtained from students via an openended questionnaire and from instructors a semi-structured interview. The data collected in the study were analyzed by content analysis technique and all the data were analyzed manually. The study findings revealed that based on the student and instructor views, the students enrolled in the program for personal and career development, to improve their knowledge and understanding of English language for practical use. They also concur that program satisfied these expectations. In terms of program structure and implementation, student and instructor views concentrated on duration, the number and the distribution of the courses, weekly course plan and exams and yet, these views differs among participants themselves and between the two groups. Certain instructors were of the opinion that the "optional" nature of the program effected the quality positively while others believed it to be negative. Lastly, instructors agreed that program`s optional nature has direct or indirect effects on students' motivation, course attendance and participation along with academic achievement. Yet, it was believed that these factors varied from student to student, and they could also differ based on class dynamics and student-instructor interactionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleİsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programının Öğrenci ve Okutman Görüşlerine Göre Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Optional English Preparatory Program Based on Student and Lecturer Viewsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitimde Nitel Araştrımalar Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record