Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFeyzullah Ünal
dc.contributor.authorSoner Kavuncuoğlu
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMk5ESXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1601
dc.description.abstractOsmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde İmparatorluğu düştüğü durumdan kurtarmak için bir yöntem geliştiren entelektüellerden birisi de Jön Türkler içerisinde önemli bir yere sahip olan Prens Sabahattin Bey(1879-1948)'dir. Prens Sabahattin, sadece bir siyasi kişilik değil aynı zamanda bir sosyologdur. Prens Sabahattin, Le Play okuluna mensup, Edmond Demolins'in eserlerinden oldukça etkilenmiş bir düşünürdür. Edmond Demolins'in tasniflerini Osmanlı İmparatorluğu üzerinde uygulamaya çalışmış ve çıkış yolunu göstermeye çalışmıştır. Prens Sabahattin, Jön Türk kanadı içerisinde, Ahmet Rıza ve ekibinin merkeziyetçi görüşleri karşısında, adem-i merkeziyetçi bir yönetim teşkilatının savunuculuğunu yapmıştır. Prens Sabahattin'in adem-i merkeziyet hakkındaki izahları ve düşünce tarzı, Prens Sabahattin'i günümüz yönetim sistemini anlamak hususunda hâlâ güncelliğini koruyan bir düşünür yapmaktadır. Bu makalede, Prens Sabahattin'in Jön Türkler içindeki yeri ve bir sosyolog olarak Osmanlı toplum yapısını analizi, adem-i merkeziyetçi bir yapılanmanın neden merkeziyetçi bir yapılanmadan daha avantajlı olduğu ve bu avantajı oluşturan unsurların neler olduğunun incelemesi yapılmakta, günümüz merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi yönetim anlayışı tartışmalarına ışık tutulmaya çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractOne of the very prominent intellectuals who attempts to rescue the Ottoman Empire from the collapse is Prince Sabahattin (1879-1948) as having the most remarkable and significant position within the Young Turks during the late period of the Empire. Prince Sabahattion was not only a political figure but also very valuable sociologist. He is a thinker who was inspired by the works of Edmond Demolins and a member disciple of Le Play School. He tried to apply the categorization and classifications of Edmond Demolins over the Ottoman Empire and projected the ways of solution. He defended a kind of decentralized government model against the centralizing ideas of Ahmet Rıza and his staff within the Turkish wing of Young Turks. Moreover, his ideal of government is so important that these theoretical frameworks reflect some glues to understand the existing and current comprehension of modern government. In this article, the position of Prince Sabahattin among the Young Turks, his analysis of the Ottoman social structure, the supremacy and advantageous of his decentralization over the centralized one and the discussion of the understandings of decentralization and centralization in today’s debates within the extent of comparison with different case studies have been elaborated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titlePRENS SABAHATTİN VE ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK ANLAYIŞIen_US
dc.title.alternativePRINCE SABAHATTİN AND THE UNDERSTANDING OF DECENTRALIZATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue45en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record