Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmin Kılınç
dc.contributor.authorOkan Çoban
dc.contributor.authorİbrahim Akşit
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMk5qVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1630
dc.description.abstractKavram öğretimi Sosyal Bilgiler dersinin temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler alanında kavram öğretimi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Ancak literatürde Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan kavramların Sosyal Bilgiler öğretim programında önerilen kavram düzeylerine uygunluğu ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretim programında önerilen bazı tarihi kavramların Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki kullanımının öğretim programında önerilen kazandırma düzeylerine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmada doküman analizi yöntemi esas alınarak Sosyal Bilgiler ders kitapları betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur.Bu araştırmada, 4-5. ve 6-7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve özel bir yayınevi tarafından hazırlanmış 4.5.6.7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından belirlenen bazı tarihi kavramların Sosyal Bilgiler programındaki giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyleri belirlendikten sonra MEB ve özel yayınevi ders kitaplarında yer verilip verilmediği, verildi ise ne düzeyde verildiği kavram öğretimi açısından incelenmiştir. Daha sonra ise özel ve MEB yayınevlerinin hazırladığı kitaplarda bu kavramların veriliş düzeyi karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda hem MEB hem de özel yayınevi tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler kitaplarının kavram öğretimi anlayışının çoğunlukla kavram ile ilgili olarak metin içinde kelime olarak bahsetme ve birkaç örnek verilmesi şeklinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte MEB ve özel yayınevi ders kitaplarında kavram öğretimine yönelik bir yöntemin takip edilmediği de tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractKavram öğretimi Sosyal Bilgiler dersinin temel bileşenlerinden biridir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler alanında kavram öğretimi ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Ancak literatürde Sosyal Bilgiler ders kitaplarında kullanılan kavramların Sosyal Bilgiler öğretim programında önerilen kavram düzeylerine uygunluğu ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretim programında önerilen bazı tarihi kavramların Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki kullanımının öğretim programında önerilen kazandırma düzeylerine uygunluğunun incelenmesidir. Araştırmada doküman analizi yöntemi esas alınarak Sosyal Bilgiler ders kitapları betimsel içerik analizine tabi tutulmuştur.Bu araştırmada, 4-5. ve 6-7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve özel bir yayınevi tarafından hazırlanmış 4.5.6.7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından belirlenen bazı tarihi kavramların Sosyal Bilgiler programındaki giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeyleri belirlendikten sonra MEB ve özel yayınevi ders kitaplarında yer verilip verilmediği, verildi ise ne düzeyde verildiği kavram öğretimi açısından incelenmiştir. Daha sonra ise özel ve MEB yayınevlerinin hazırladığı kitaplarda bu kavramların veriliş düzeyi karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda hem MEB hem de özel yayınevi tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler kitaplarının kavram öğretimi anlayışının çoğunlukla kavram ile ilgili olarak metin içinde kelime olarak bahsetme ve birkaç örnek verilmesi şeklinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte MEB ve özel yayınevi ders kitaplarında kavram öğretimine yönelik bir yöntemin takip edilmediği de tespit edilmiştiren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA BAZI TARİHSEL KAVRAMLARIN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF USAGE OF SOME HISTORICAL CONCEPTS IN THE SOCIAL STUDIES TEXTBOOKSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage632en_US
dc.identifier.endpage652en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record