Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMustafa Güneş
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0255-0644
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnMk5UVTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1635
dc.description.abstractYûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin şiirlerinde, genellikle insanlar tarafından çok sevilen ve rağbet edilen bal ve şeker gibi tatlı gıdaların azımsanamayacak ölçüde zikredildiği görülür. Kültür hayatındaki şeker ve tatlı konusundaki birikimin, klasik kültür ve şiir dünyamıza nasıl yansıdığını adı geçen şairlerin divanlarından hareketle daha net ve açık bir şekilde görme imkânına sahip olmaktayız. Makalemizde, kültür ve edebiyatımızdaki şeker kavramının kullanılışına, adı geçen bu iki güzel örnekten hareket edilerek işaret edilecektir. Verilen örneklerde, Yûnus Emre’nin, güzel sözü genellikle şekere benzettiği görülür. Eşrefoğlu Rûmî’ye göre gerçek sevgiliye (Allah) kavuşmadan, geçici bir lezzet veren şeker bir anlam taşımaz.en_US
dc.description.abstractYûnus Emre and Eşrefoğlu Rûmî usually use food of loved and very purchased by people in your poems. These are like sugar and honey. We can see clearly the experience of sugar and dessert in our culture how to reflected classical culture and the world of poem. Thanks to aforementioned writers. In our essay will explain to you how to use the concept of sugar in our culture and our literature. Help of these two examples. In the examples nice words usually like sugar in Yûnus Emre’s works. According to Eşrefoğlu Rûmî, before reaching to the true lover (Allah) temporary seasoning candy doesn’t carry any meaning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleYÛNUS EMRE VE EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ŞEKERen_US
dc.title.alternativeTheme Of Sugar In The Poems Of Yûnus Emre And Eşrefoğlu Rûmîen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Dünyası Araştırmalarıen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume111en_US
dc.identifier.issue218en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record