Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Fatma
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:26Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjek9URXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1637
dc.description.abstractDemir, birçok toplumda hem kullanım alanlarıyla hem de kazandığı kutsiyet özellikleriyle çok önemlidir. Türk toplumunda da demir kült olarak kabul edilmiş ve toplum içerisinde bilinen dört unsur (toprak, su, ateş, hava) demirin eklenmesi ile beşli unsur (toprak, su, ateş, hava, demir) şeklinde telakki edilmiştir. Oluşum süreci hakkında farklı fikirlerin olduğu demir genel olarak toprak içerisinde oluşması ve gökten inmesi ile iki ana başlıkta incelenmiştir. Kur'an'da da 7 farklı sure ve ayette geçen demir hakkında en fazla bilgi Hadid suresinde yer almaktadır. Türkçe demir anlamına gelen surenin 25. ayetinde demirin nasıl oluştuğuna dair bilgiler verilmektedir. Bu derece önemli demir metali, sosyal alanda kullanımının yanında halk hekimliğinde de kullanılmaktadır. Çalışmada Şaman ve ocaklı arasındaki ortak bağlar maddeler halinde belirtilmiştir. Bu maddeler göstermiştir ki ocaklı ve şaman dediğimiz kişiler aynı yuvadan beslenmiş iki önemli mesleğin mensuplarıdır. Şamanların günümüzdeki devamı niteliğinde olan kişiler şu anki sağaltma uygulamalarında demiri asıl tedavi unsuru olarak kullanmışlardır. Bu çalışmada halk hekimliği uygulamalarında demirin kullanımı ve beş ilde (Adana, Denizli, Elazığ, Kütahya, Mersin) tespit ettiğimiz yedi tane ocak (albastı, diş muskası, kumru, mankafa, nazar, sarılık, yılancık) içerisinde demirin sağaltımdaki yeri ve önemi üzerinde detaylı şekilde durulacaktır. Bu başlığın yanı sıra demirin Kur'an-ı Kerim'de ve efsane, destan gibi türlerde de kullanımlarının olduğu belirtilerek bazı tespitler yapılacaktıren_US
dc.description.abstractIron is so important for lots of societies in terms of both usage areas and holiness features ıt has got. Iron was also accepted as cult and the four elements which were known within the societies (earthwater-fire-air) were considered as five elements with adding iron (earthwater-fire-air-iron). Iron, which there are different ideas about it’s formation process, was generally studied under two main titles about being formed within the earth and descending from the sky. About iron, which is also mentioned in seven different suras and versicles in Kuran, the most efficient sura is the one which is named Hadid. Such an important iron metal is being used in folk medicine besides it’s usage in the social area. The comman grounds were astipulated in this study between shaman and ‘ocaklı’. These articles indicated that these two people who we named as ‘ocaklı’ and shaman are the members of two important professions which were fedded from the same hearth. People who are being today’s follow-up of shamans used iron as the main cure element in the current heal applications. It will be dwelled upon in depth the usage of ıron in the folk medicine applications and the place and the importance of iron in heal in 7 seedbeds (albastı, diş muskası, kumru, mankafa, nazar, sarılık, yılancık) which we located in 5 cities (Adana, Denizli, Elazığ, Kütahya, Mersin). Same determinations will be made, indicating that there are usages of iron in Kur’an-ı Kerim and also in the types such as legend and epic besides this title.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectDemiren_us
dc.subjectKülten_us
dc.subjectErgenekonen_us
dc.subjectKur’an-ı Kerimen_us
dc.subjectHalk Hekimliğien_us
dc.titleAnadolu halk hekimliği uygulamalarında demir unsurunun kullanımıen_US
dc.title.alternativeUsage of iron element in the anatolian folk medicine applicationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentAltıntaş Meslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage69en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record