Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKayabaşı, Özlem
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:26Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjek9UUXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1639
dc.description.abstractBedri Rahmi Eyüboğlu, 1911-1975 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Bir güzel sanat olarak gördüğü şiirin yanında resim sanatıyla da ilgilenmiştir. Hem şair hem de ressam olarak renkleri ve kelimeleri kaynaştırmaya gayret etmiştir. Bu çalışmada şairin bu iki yönünün de ortak paydasında yer alan kadın teması üzerinde durulacaktır. Kadın, şairin kendi hayatında adeta bir ilham kaynağı olarak değer bulurken, kadının toplum hayatındaki rolü ve değeri de şairce bir duyarlılıkla değerlendirilmiş ve ikinci plana atılmamıştır. Bu dikkatle “Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiirlerinde Kadın” başlığı altında şairin kadını ele alan şiirleri incelenecektir.en_US
dc.description.abstractBedri Rahmi Eyüpoglu is one of the most known poets in the period of modern Turkish poetry. His brilliancy manifests itself in his ability to unify poetry with painting. Using the words in his poetry like the colours in his paintings makes him remarkable in his art.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectBedri Rahmi Eyüboğluen_us
dc.subjectŞiiren_us
dc.subjectKadınen_us
dc.subjectToplum Hayatıen_us
dc.subjectHalk Kültürüen_us
dc.titleBedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirinde kadınen_US
dc.title.alternativeWomen in Bedri Rahmi Eyüboğlu's poetryen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage687en_US
dc.identifier.endpage708en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record