Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNoyan Aydın
dc.contributor.authorAyşe Nur Seven
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:27Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2148-029x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk9EYzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1643
dc.description.abstractKamu Kurumları, ilgili görevlerini yerine getirebilmek için değişen nicelikte ve nitelikte personeli istihdam etmelidir. Ancak, istihdam edilen personel sayısının hizmetin verileceği ilin veya bölgenin nüfusu ile her zaman aynı paralellikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, personellerin iradi ya da gayriiradi olarak yer değiştirmesi, geçici nüfus sirkülasyonu ve e-hizmet uygulamasının artışı gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri, iş yoğunluklarına göre hibrid hiyerarşik k-ortalamalar kümeleme analizi ile sınıflandırılmıştır. Küme sayısına karar verirken silhouette endeksinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, benzer iş yoğunluğuna sahip illerden oluşan altı farklı küme yapısı ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen küme yapılarının geçerliliği ilgili istatistiki testler yardımıyla da desteklenmiştiren_US
dc.description.abstractPublic institutions must employ staff in varying number and qualification to fulfill their related responsibilities. However, it is observed that the number of staff are employed and the population of the province or region are not in the same parallels. In this case, some factors are effective: such as the displacement of the staff as voluntary or involuntary, temporary circulation of the population, the increase in electronic applications. In this study, the provincial directorates of civil registration and nationality in Turkey were classified according to their work intensity by hybrid hierarchical k-means clustering. Silhouette index was used to determine the number of clusters. According to the results, it was revealed six different cluster structure consisting of the provinces have a similar work intensity. The validity of the resulting cluster structure was supported with the help of relevant statistical testsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleİL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞ YOĞUNLUĞUNA GÖRE HİBRİD KÜMELEME ?LE SINIFLANDIRILMASIen_US
dc.title.alternativeCLASSIFICATION BASED ON WORK INTENSITY BY HYBRID CLUSTERING OFTHE PROVINCIAL DIRECTORATESOF CIVIL REGISTRATION AND NATIONALITYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage201en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record