Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaşpınar, Serhat
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:31Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE16RXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1669
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2005 yılında çağdaş kamu mali yönetim sistemi kurulması amacıyla getirilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarının hayatına giren stratejik planlama kavramının ayrılmaz bir parçası olan vizyon kavramının genel değerlendirilmesinin yapılarak Belediyeler üzerinde uygulama alanının işlerliğinin ölçülmesidir. Bu amaçla vizyon kavramının kelime anlamı ve genel anlamları, vizyonun metodolojisi ile işlevleri üzerinde durulacak ve etkili bir vizyonda olması gereken özellikler anlatılarak etkili bir vizyonun işletmeler üzerindeki öneminden bahsedilecek olup, uluslararası ölçekli şirket vizyonları ile ülkemiz belediye vizyonları arasındaki farklar karşılaştırılarak çözüm önerileri sunulacaktır.en_US
dc.description.abstractThe aims of this study, a general assessment of the vision concept is to measure the effectiveness of applications area on municipalities. The vision entered into force with No 5018 Public Financial Management and Control Law in 2005 and it became integral part of strategic planning concept in public institutions. For this purpose, focused on vision concept of word meaning, its general meaning, the methodology and its functions, described features that should be an effective vision, discussed the importance of an effective vision on businesses and an international scale company's visions and municipalities in our country’s differences will be compare and then propose solutions about them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectVizyonen_us
dc.subjectVizyon Yönetimien_us
dc.subjectBelediyelerde Vizyonen_us
dc.titleBelediyelerde vizyon yönetimien_US
dc.title.alternativeVision management in municıpalityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage0en_US
dc.identifier.endpage0en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record