Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKırışık, Fatih
dc.contributor.authorSezer, Özcan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:31Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-2174
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRneE1EYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1670
dc.description.abstractBilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan gelişmeler devleti siyasal, toplumsal ve ekonomik açılardan etkileyerek değişime zorlamaktadır. Devletin bu değişim sürecinde kamu politikalarının oluşturulmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlandığı görülmektedir. Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojileri de kamu politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu politikalarının oluşturulmasında çift yönlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte devletlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kamu hizmetlerini internet üzerinden yürütmeye başladığı elektronik devlet (e-devlet) süreci yaşanmaktadır. Her geçen gün artan sayıda kamu hizmetinin internet üzerinden verilmeye başlanması kamu politikaları üzerindeki etkiyi çok boyutlu hale getirmektedir. Bu çalışmada devletlerin kamu politikası oluştururken bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl kullandığı, bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımının kamu politikası oluşturmadaki etkileri, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan kamu politikalarının ortaya çıkardığı yeni sonuçlar, geleceğe yönelik geliştirilebilecek stratejiler ve bu gelişmelerin yönetim sistemine etkileri incelenecektir.en_US
dc.description.abstractDevelopments in information and communication technologies (ICTs) affect government in terms of political, social and economic aspects that creates pressure on government to change. In this process, it is seen that government uses ICTs for public policy formation. At the same time, ICTs affect public policies, too. This situation presents that ICTs have two sided effects on the formation of public policies. Moreover, governments use ICTs to realize public services through Internet which is called as e-government. Day by day, providing a growing number of public services through internet is making the effect on public policies multi-dimensional. This study deals with a couple of questions related to this issue: How governments use ICTs forming public policies, which effects have ICTs on the formation of public policies, what are the new outcomes of public policies formed by the use of ICTs, which strategies can be developed for the future of ICTs use during public policy formation and the effects of this developments on the governmental system.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectBilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)en_us
dc.subjectKamu politikasıen_us
dc.subjectE-devleten_us
dc.titleBilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kamu politikası oluşturma sürecindeki rolüen_US
dc.title.alternativeinformation and communication technologies (ICTs) role on public policy formationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEkonomik ve sosyal araştırmalar dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage199en_US
dc.identifier.endpage216en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record