Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbdullah Buğra Soylu
dc.contributor.authorErdem Kırkbeşoğlu
dc.contributor.authorNilüfer Dalkılıç
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:33Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU9UY3dNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1686
dc.description.abstractTürk sigortacılık sistemi, son on yılda önemli ölçüde kurumsal değişime maruz kalmaktadır. Devletin sigorta sistemini etkin ve güvenilir kılma adına devreye soktuğu Solvency II sistemi bu değişimin önemli bir ayağı olup sigorta şirketlerinin mali yeterliğine ilişkin bilgi sunan bir sistemdir. Bu sistem sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini amaçlayan düzenlemeler içermektedir. Sistemin 2016 yılında uygulanmaya girmesi beklenmektedir. Çalışmanın amacı Türk sigortacılık sektöründe uygulanacak olan Solvency II sistemini değerlendirmek ve sisteme olan farkındalığı araştırmaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Beş sigorta şirketinin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Solvency II uygulamasının sigorta şirketlerini mali ve yönetsel açıdan değişime zorlayacağını; ancak, yöneticilerin farkındalık düzeyinin henüz bu değişime uyum sağlayacak düzeyde olmadığını ortaya koymuşturen_US
dc.description.abstractTurkish insurance industry has been exposed to some important institutional changes recent years. Solvency II apllied to create effective and reliable market by government is a system that offers clues on the solvency of insurance companies. This system includes regulations aimed at the fulfillment of insurance companies’ liabilities. The system is expected to be in place in 2016. The purpose of this study is to offer an assessment of Solvency II system that will be applied in Turkish insurance system and probe the level of awareness on the system. Semi-structured interview technique is adopted in the study. Executive personnel of five insurance companies were interviewed. The results show that although insurance companies in Turkey will encounter with changes as a financial and economically, managerial awreness is low to fulfill these requirementsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleTÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL DEĞİŞİM: SOLVENCY II ADAPTASYONU VE YÖNETSEL FARKINDALIKen_US
dc.title.alternativeINSTITUTIONAL CHANGE IN TURKISH INSURANCE INDUSTRY: ADAPTATION OF SOLVENCY II AND MANAGERIAL AWARENESSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage31en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record