Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerkan Islak
dc.contributor.authorDurmuş Kır
dc.contributor.authorSoner Buytoz
dc.contributor.authorCihan Özorak
dc.contributor.authorMehmet Akkaş
dc.contributor.authorUğur Çalıgülü
dc.contributor.authorM Mustafa Yıldırım
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:35Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2147-5881
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrek5qSTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1697
dc.description.abstractBu çalışma, yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF) ısıl püskürtme yöntemi ile SAE 4140 çeliği üzerinde üretilen WCCo-Mo kompozit kaplamaların mikroyapısal özelliklerini araştırmak için yapılmıştır. Bu amaç için WCCo tozlarına ilave edilen Mo miktarı % ağ. 10, 20, 30 ve 40 olarak değiştirilmiştir. Kaplamalar, faz bileşimi, mikroyapı ve sertlik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Kaplama tabakalarının faz bileşimi ve mikroyapısı X-ışını difraktogramı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. XRD sonuçları, WCCo-Mo kaplama tabakasının WC, W2C, Co3W3C, Mo2C, MoO2, Mo ve Co fazlardan oluştuğunu göstermiştir. Kaplamaların sertliği Mo artışı ile artmıştıren_US
dc.description.abstractThe present study has been carried out in order to investigate the microstructural properties of WCCo-Mo composite coatings deposited onto a SAE 4140 steel substrate by high velocity oxygen fuel (HVOF) thermal spray. For this purpose, the Mo quantity added to the WCCo was changed as 10, 20, 30 and 40 wt. % percents. The coatings are compared in terms of their phase composition, microstructure and hardness. Phase compound and microstructure of coating layers were examined using X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope (SEM). XRD results showed that WCCo-Mo composite coatings were mainly composed of WC, W2C, Co3W3C, Mo2C, MoO2, Mo and Co phases. The average hardness of the coatings increased with increasing Mo contenten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleYÜKSEK HIZLI OKSİ YAKIT İLE ÜRETİLEN WCCo-Mo ESASLI KAPLAMALARIN MİKROYAPI KARAKTERİZASYONUen_US
dc.title.alternativeMICROSTRUCTURE CHARACTERIZATION OF WCCo-Mo BASED COATINGS PRODUCED USING HIGH VELOCITY OXYGEN FUELen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage344en_US
dc.identifier.endpage347en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record