Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYalınkılıç, Ahmet Cihangir
dc.contributor.authorSönmez, Abdullah
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:37Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2149-2174
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrd01UWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1711
dc.description.abstractBu çalışmada, suda çözünen ağaç boyaları ile kahverengi tonda renklendirilmiş farklı ağaç malzemelerde su bazlı verniklerin kırmızı renk tonunu değiştirici etkisi araştırılmıştır. Bu maksatla, Doğu kayını (Fagus orientalis L.), sapsız meşe (Quercus petreae L.) ve sarıçam (Pinus sylvestris L.) odunlarından TS 53 ve TS 2470 esaslarına uyularak hazırlanan örnekler, ASTM-E 1347-97’ye göre anilin, hazır karışım ve kimyasal boya ile renklendirildikten sonra ASTM-D 3023 esaslarına göre tek ve iki bileşenli su bazlı vernikler ile kaplanmıştır. Renk değişimleri ASTM 2244’ e göre belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en fazla kırmızı renk tonu değişimi tek bileşenli vernik uygulanmış hazır karışım boyalı meşede, en az iki bileşenli vernik uygulanmış kimyasal boyalı sarıçamda elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, changing effect of water-soluble varnishes on red color tone in different wood materials which were colored with water-soluble wood stains in brown tone has been researched. For this purpose, samples which were prepared from the Oriental beech (Fagus orientalis L.), Sessile oak (Quercus petreae L.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) woods in accordance with TS 53 and TS 2470, after being colored with aniline, ready-mix and chemical stains according to ASTM-E 1347-97, were coated with one-component and two-component waterborne varnishes according to ASTM-D 3023. Color changes were determined in accordance with ASTM 2244. According to research results, the highest color change in red color tone was obtained on oak wood colored with ready-mix stain and after coated with one-component waterborne varnishes; and the lowest change was obtained on Scots pine wood colored with chemical stain and after coated with two-component varnishes.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKırmızı renk tonuen_us
dc.subjectSu bazlı vernikleren_us
dc.subjectSuda çözünen boyalaren_us
dc.subjectAğaç malzemeen_us
dc.titleEffects of water-soluble varnishes on red color tone in wood material colored with water-soluble wood stainsen_US
dc.title.alternativeSuda çözünen ağaç boyaları ile renklendirilen ağaç malzemede su bazlı verniklerin kırmızı renk tonuna etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Forestryen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage152en_US
dc.identifier.endpage158en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record