Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHakan Ak
dc.contributor.authorİsmail Gülşen
dc.contributor.authorTamer Karaaslan
dc.contributor.authorİlker Alaca
dc.contributor.authorAydın Candan
dc.contributor.authorHavva Koçak
dc.contributor.authorTugay Atalay
dc.contributor.authorAsuman Çelikbilek
dc.contributor.authorİsmail Demir
dc.contributor.authorTevfik Yılmaz
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1306-696x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrM09UUXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1726
dc.description.abstractAMAÇ: Bu çalışmada, akut spinal kord hasarı sonrası erken dönemde kafeik asit fenetil esterin (KAFE) enflamatuvar sitokinlerden interlökin 1 beta (IL-1?) ve tümör nekrotizan faktor alfa (TNF-?) üzerine etkisini ve histopatolojik olarak KAFE'nin olası iyileştirici etkisini araştırmak amaçlandı.GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada ağırlıkları 250-300 gram arasında değişen 48 Wistar-Albino cinsi sıçan kullanıldı. Denekler üç gruba ayrıldı. Her grup kendi altında iki alt gruba ayrıldı. 1a grubu kontrol grubu olup bu grupta yalnızca laminektomi yapıldı. Grup 1b'de laminektomi sonrası anevriz-ma klibi ile travma oluşturuldu. İkinci gruptaki deneklerde travma oluşturulduktan yarım saat sonra serum fizyolojik sistemik olarak verilip birinci ve altıncı saatte denekler sakrifiye edildi. Üçüncü grupta travma oluşturulmuş deneklere yarım saat sonra sistemik yoldan KAFE verildi ve bu denekler birinci ve altıncı saatte sakrifiye edildi. Sakrifikasyon öncesi kalpten alınan kanda ELİSA kitleri ile serum IL-1? ve TNF-? düzeyleri ölçüldü. Hasarlan-mış kordan alınan doku örneklerinde histopatolojik değerlendirme yapıldı.BULGULAR: Kafeik asit fenetil esterin verilen grupta TNF-? ve IL-1? düzeylerinin azaldığı tespit edildi. Histopatolojik değerlendirmede KAFE verilen grupta hemoraji ve nekroz oranında azalma tespit edildi.TARTIŞMA: Akut spinal kord hasarı sonrası erken dönemde KAFE enflamatuvar sitokinlerden TNF-? ve IL-1? düzeylerini baskılamaktadır ve hasar sonrası iyileşmeye katkıda bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractBACKGROUND: The purpose of this study was to investigate the effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) on proinflammatory cytokines, IL-1? and TNF-?, and explore its healing effect after acute spinal cord injury. METHODS: Forty-eight male Wistar-Albino rats were used in this study which was planned as three groups. All groups were divided into two sub-groups. Group 1a was the control group, in which only lower segment thoracic laminectomy was performed. In group 1b, spinal cord trauma was performed with aneurysm clip. In the second group, serum physiologic was given systemically thirty minutes after trauma, and rats were sacrificed after the first and sixth hour. In the third group, CAPE was given systemically thirty minutes after trauma, and rats were sacrificed after the first and sixth hour. Serum IL-1? and TNF-? levels were analyzed by ELISA in the serum. Histopathological analysis was performed in damaged cord tissues.RESULTS: CAPE suppressed TNF-? and IL-1? levels in the serum. In histopathological evaluation, it was detected that CAPE decreased hemorrhage and necrosis.CONCLUSION: CAPE suppresses the levels of proinflammatory cytokines, TNF-? and IL-1?, after acute spinal cord injury in the early phase and contributes to the healing processen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleThe effects of caffeic acid phenethyl ester on inflammatory cytokines after acute spinal cord injuryen_US
dc.title.alternativeKafeik asit fenetil esterin akut spinal kord hasarı sonrasındaenflamatuvar sitokinler üzerine etkisien_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalUlusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage96en_US
dc.identifier.endpage101en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record