Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAstarcıoğlu, Mehmet Ali
dc.contributor.authorŞen, Taner
dc.contributor.authorKilit, Celal
dc.contributor.authorDurmuş, Halil İbrahim
dc.contributor.authorDoğan, Adnan
dc.contributor.authorPaşalı Kilit, Türkan
dc.contributor.authorParspur, Afşin
dc.contributor.authorYaymacı, Mehmet
dc.contributor.authorOylumlu, Muhammed
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-8706
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBM01UUXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1729
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmanın amacı, kardiyak konsültasyon esnasında tanı ve tedavi üzerinde ekokardiyografi sonuçları ile kardiyolog tarafından gerçekleştirilen fi zik muayene sonuçlarını karşılaştırmaktır.Hastalar ve Yöntem: Kardiyak olmayan birimlerden yatırılan ardışık seçilmemiş 265 hasta danışman kardiyolog tarafından tam kardiyovasküler muayene sonrası çalışmaya alındı. Fizik muayene sonrası danışman kardiyolog taşınabilir kardiyak ultrason kullanarak her hastayı görüntülenmiştir. Tüm hastalar daha sonra bir üst platformda gerçekleştirilen standart ekokardiyografi k cihazla altın standart olarak değerlendirildi. Kesin tanı, tedavi ve tanısal testlerdeki değişiklikler değerlendirildi.Bulgular: Bu hasta popülasyonunda standart ekokardiyografi k cihazla 196 kardiyovasküler bulgu saptanmıştır. Fizik muayene tüm bulguların %41'ini ve taşınabilir ultrason ise %23'ünü tespit etmede başarısız olmuştur. Taşınabilir kardiyak ultrason cihazı 149 hastanın tedavi kararında etkili olmuştur ve bunların %42'sinde tedavi değişirken %21'inde tanısal testler değişmiştir (hastaların çoğunda ikisi de değişmiştir).Sonuç: Konsültasyonlar esnasında taşınabilir kardiyak ultrason ile değerlendirme önemli kardiyovasküler patolojilerin tespitini sağlamaktadır. Ayrıca, rutin fi zik muayeneye ek olarak deneyimli kardiyologlar tarafından taşınabilir cihazla yatak başı kardiyak fonksiyon ve anatominin direkt değerlendirilmesi tedavi ve tanısal testlerde önemli değişiklikler ile sonuçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractIntroduction: The purpose of this study was to compare the results of physical examinations (PEs) performed by a cardiologist with the results of point-of-care echocardiography for the diagnosis and management of patients during cardiac consultation rounds. Patients and Methods: In all, 265 hospitalized consecutive patients from non-cardiac units (age, 62 ± 11; male, 56%) were included after complete cardiovascular (CV) examination by a consulting cardiologist. After the PE, the consulting cardiologist imaged each patient using a hand-carried cardiac ultrasound (HCU). All patients subsequently underwent a study with a standard echocardiographic device (SED) as the gold standard, performed on an upper-end platform. Defi nitive diagnosis, management change, and modifying diagnostic workup were also assessed. Results: There were 196 CV fi ndings detected with an SED in this patient population. Of these, PE failed to detect 41% of the overall CV fi ndings and HCU missed 23% of the overall CV pathology. Overall, HCU had an effect on patient treatment decisions in 149 patients (56%); 42% had a change in medical therapy and 21% had a change in their diagnostic workup (most with changes in both). Conclusion: HCU echocardiographic assessment during consultation rounds improved the detection of signifi cant CV pathology. Also, a direct assessment of cardiac function and anatomy at the bedside by an experienced cardiologist with HCU as a routine adjunct to PE results in an important change in clinical management and diagnostic workup during consultation.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectHand-Carried Cardiac Ultrasounden_us
dc.subjectPoint-Of-Care Screeningen_us
dc.titleComparison of ultraportable cardiac echocardiography with physical examination for diagnosis and management during cardiac consultation roundsen_US
dc.title.alternativeKardiyak konsültasyonlar esnasında tanı ve tedavide taşınabilir ekokardiyografi cihazları ile birlikte fizik muayenenin karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKoşuyolu Kalp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record