Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEkici, Mehmet Fatih
dc.contributor.authorZeren, Sezgin
dc.contributor.authorBayhan, Zülfü
dc.contributor.authorKoçak, Cengiz
dc.contributor.authorSönmez, Yalçın
dc.contributor.authorKoçak, Fatma Emel
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:44Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2536-4898
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRME9EZzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1748
dc.description.abstractSerrated adenomlar apandikste nadir görülen, genelde apandektomi sonrası tespit edilen lezyonlardır. Kanser riski nedeni ile tanı ve tedavisi daha dikkatli değerlendirme gerektirmektedir. Apandikste serrated adenom insidansı henüz bilinmemektedir. Bu tümörlerin preoperatif tanısı nadirdir. Endoskopik değerlendirme, hem tanı ve tedavide hem de tedavi sonrası takip sürecinde faydalıdır. Bu olgu sunumunda 76 yaşındaki kadın hastada standart apendektomi sonrası rutin histopatolojik incelemede sesil serrated adenom tespit edilen durum tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSerrated adenomas in the appendix are rarely detected lesions usually after appendectomy. Due to the high risk of cancer diagnosis, treatment is needed to be more carefully. Serrated adenoma incidence in appendix is still unknown. The preoperative diagnosis of these tumors is uncommon. Endoscopic intervention, both in diagnosis and treatment is very useful. In this case presentation, a 76-yearold woman after a standard appendectomy patients diagnosed in histopathological examination sessile serrated adenoma was discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarsinogenezen_us
dc.subjectSerrated Adenomen_us
dc.subjectApandiksen_us
dc.titleApandiksin Sesil Serrated Adenomuen_US
dc.title.alternativeSessile Serrated Adenoma of the Appendixen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record