Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSibel Çelik
dc.contributor.authorEmin Zeytinoğlu
dc.contributor.authorYasemin Deniz Akarım
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:45Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-258x
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMk56ZzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1753
dc.description.abstractKurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), işletmelerin sadece kendi özel çıkarlarını (karlarını) maksimize etmelerinin ötesinde, işletme faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm tarafların çıkarlarının da dikkate alınması ve korunması anlamına gelmektedir. KSS uygulamalarının şirketlerin finansal performansı üzerindeki etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, şirketlerde KSS uygulamalarını temsil eden bağımsız değişken şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının bulunup bulunmamasıdır. Şirketlerin finansal performans ölçütü yani bağımlı değişken olarak muhasebe temelli oranlarını temsilen aktif karlılığı kullanılırken, piyasa temelli oranları temsilen ise piyasa değeri/defter değeri oranı kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunun bulunup bulunmamasının şirketin finansal performansı üzerinde etkisi olmadığı gözlenmiştir.en_US
dc.description.abstractCorporate social responsibility (CSR) is a concept which considers not only the private benefits of firms but also the benefits of all stakeholders who are directly or indirectly affected from the firm operations. This paper investigates the impact of CSR applications on the financial performance of firms. In this context, we use a dummy variable which takes a value according to whether the firm publishes CSR report in a given year or not as an independent variable which represent CSR applications. As a dependent variable which is a measure of financial performance, we use both accounting based (Return on Assets) and market based (Market to Book Ratio) performance measures. As a result of regression analysis, we observe that there is no impact of CSR on the financial performance of firmsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleKURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMAen_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE: THE CASE OF BORSA ISTANBULen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayı 1-Ben_US
dc.identifier.startpage439en_US
dc.identifier.endpage453en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record