Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUlvi Sandalcı
dc.contributor.authorİnci Sandalcı
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:47Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-2922
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreU5EYzBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1767
dc.description.abstractEkonomilerde kamu ve özel kesim ekonomisinin payı çeşitli dönemler itibariyle farklılık göstermektedir. Bu farklılık birçok nedene dayanmakla beraber, bunlardan en önemlisi son on yıllarda önemi gittikçe artan refah devleti anlayışıdır. Bu devlet anlayışının gereği olarak kamu kesimi ekonomisi, toplam ekonomi içinde önemli bir pay edinmiştir. Kamu kesimi, toplam ekonomide artan rolü ile beraber, çeşitli yollarla ya doğrudan ekonomide rol almakta ya da dolaylı yollarla ekonomiyi yönlendirmektedir. Burada önemli olan temel nokta ise kamunun bu rolü ve yönlendirmelerinin kalitesi ve toplumsal refaha etkisi ile ilgili olmaktadır. Çünkü kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği toplumsal refahı doğrudan etkilemektedir. Çalışmada, kamunun milli ekonomideki payının büyüklüğü ile kamu tarafından sunulan hizmetlerin ne derece kaliteli ve etkin olduğunu gösteren kamu etkinlik düzeyi tablolar yardımıyla karşılaştırılmıştır. Milli ekonomideki kamu kesimi payının büyüklüğüne bağlı olarak 2000-2014 dönemi için dünyadaki çeşitli ülkeleri incelediğimiz çalışmada, milli ekonomideki kamu kesimi payı arttıkça kamu etkinlik düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractPublic and private sector's share in the national economies have differed as various periods. Although many reasons on the basis of this difference, the most important factor of these is increasingly important welfare state concept for the last ten years. In keeping with this understanding the state, public economy have the most share in national economy. Public, accompanied by increasing role in the national economy, takes part in national economy directly different paths, or it steers the economy indirectly. The most important basic point in here is related to the effect of public social welfare and the quality of guidance and this role of public. Because the quality and efficiency of public services directly affects social welfare. In the study, the size of public sector in national economy and level of government effectiveness that what extent the quality and effectiveness of public activities demonstrates have been compared through the tables. In the study we examined the various countries of the world for 2000-2014 period depend on the size of public sector were deduced that the size of public sector and increase in proportion with the level of government effectiveness are possible to say in the same direction.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKAMU KESİMİ EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ VE KAMU ETKİNLİK DÜZEYİ İLİŞKİSİen_US
dc.title.alternativeTHE RELATIONSHIP ECONOMIC SIZE OF PUBLIC SECTOR AND LEVEL OF GOVERNMENT EFFECTIVENESSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue25/1en_US
dc.identifier.startpage413en_US
dc.identifier.endpage429en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record