Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer Özçelik
dc.contributor.authorHüseyin Önder
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:49Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnM09URTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1778
dc.description.abstractBu çalışma terör riskinin savunma harcamaları üzerindeki etkisini çoklu doğrusal regresyon modeli ile incelemektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için savunma harcamalarının bağımlı değişken olduğu çoklu doğrusal regresyon modelinde asker sayısı, nüfus, yüzölçümü ve GSMH gibi kontrol değişkenlerinin yanında ülkenin terör riskini göstermek üzere daha önceki yıllarda meydana gelen terör olayları kullanılmıştır. Örneklem olarak alınan 126 ülke üzerinde test edilen modelin sonuçları terör riskinin artması ile savunma harcamalarının arttığını ispatlamaktadır. Üretken ve toplumun refahını arttırmaya yönelik kullanılabilecek kaynaklar savunma sanayini aktarılmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study examines terror risk on defence expenditures using multiple regression model. To perform this, terrorist incidents which has occurred in previous years were used as an indicator of terrorist risk of the country.The number of soldiers, population, surface area and GNP are used as control variables and defence expenditures as the dependent variable of the multiple regression model. Our sample consist of 126 countries and the model result from this sample shows us that defence expenditures rises with the rise of terror risk. Productive and welfare enhancing resources are transferring to the defence industry.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSAVUNMA HARCAMALARINA TERÖR RİSKİNİN ETKİSİ: AMPİRİK BİR UYGULAMAen_US
dc.title.alternativeEFFECT OF TERRORISM RISK OF DEFENCE EXPENDITURES: AN EMPIRICAL APPLICATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue47en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record