Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeyfettin Ünal
dc.contributor.authorMehmet Özgür Altun
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:51Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-0217
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBME1ETTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1786
dc.description.abstractTerörle mücadelede, terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemi giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, finansal araçların terörizmin finansmanında nasıl kullanıldığı ele alınarak, buna karşı mücadelede finans uzmanlığının önemi araştırılmıştır. Bu amaçla, konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi uzman ve akademisyenlere uygulanan yarı biçimsel mülakat yöntemiyle elde edilen veriler, betimsel sistematik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, terörle mücadelede, terörizmin finansmanı ile mücadelenin hayati bir öneme sahip olduğu net bir biçimde ortaya konmaktadır. Yanısıra, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin, terör örgütlerine fon transferinde yeni alternatifler sunarken buna karşı sarfedilen çabaları zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, mücadelenin multidisipliner bir yapı içinde yürütülmesi gerektiği, bu kapsamda finans uzmanlığının büyük öneme sahip olduğu görülmektediren_US
dc.description.abstractIt has been well awared that fighting terrorist financing is important in combatting terrorism. In this context, this study highlights the terrorist use of financial system and investigates the importance of financial expertise in fight against terrorist financing. For this purpose, a semi-structured interview method is conducted to 15 experts and academicians. The findings are evaluated by the application of descriptive and systematic analysis approach. The results suggest that advances in information technologies provide terrorists with alternative financing methods, which hinders the fight against terrorism. Consequently, the findings reveal the importance of multidisciplinary system and the necessity of financial expertiseen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titleTerör Örgütlerinin Finansal Sistemi Kullanımı ve Terörle Mücadelede Finans Uzmanlığının Önemien_US
dc.title.alternativeThe Terrorist Use of Financial System and the Importance of Financial Expertise In Combatting Terrorismen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBankacılaren_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue98en_US
dc.identifier.startpage73en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record