Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBehdioğlu, Sema
dc.contributor.authorÇilesiz, Neslihan
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:51Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBNU5UYzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1790
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesiyle birlikte internet, insan hayatında daha fazla etkili olmaya başlamış ve günlük yaşamda önemli birçok değişikliğe neden olmuştur. Bu değişiklerden biri de internet üzerinden yapılan alışveriştir. Çok sayıda tüketici internet aracılığıyla çeşitli ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplama ve bu ürün ve hizmetleri satın alma olanağı bulmaktadır. Online alışveriş sayesinde tüketicilerin mağazaya gitme zorunluluğu ortadan kalkmakta ve bireyler istedikleri ürüne çaba ve zaman harcamadan kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu çalışmada online alışveriş sitelerinin özellikleri, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin görüşlerine dayanarak Kano Model ile analiz edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilere 2 kısımdan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümü 7 adet sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde ise Kano Modelde kullanılan 25 adet (olumlu-olumsuz) soru çifti bulunmaktadır. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 15.0 paket programı kullanılmıştır. Daha sonra çalışmanın sonuçları özet halinde sunulmuş ve öğrencilerin online alışveriş sitelerini seçerken hangi özelliklere daha çok önem verdikleri ile memnuniyeti sağlayan gereksinimlerin neler olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn recent years, internet has become more effective in human life and innovations in the field of internet technologies have led to many important changes in daily life. One of these changes is online shopping. Many consumers collect information about various products and services via the internet and it is to buy these products and services. Through online shopping, consumers do not have to go to the store and individuals can reach products easily they want without spending time and effort. In this study, attributes of online shopping sites were analyzed by Kano Model based on the opinions of Dumlupınar University students in the Faculty of Economics and Administrative Sciences. For this purpose, a survey consisting of two sections was applied to the students. The first part of the survey consists of 7 questions. The second partconsists of 25 (positive or negative) couple of questions are used in Kano Model. The evaluation of study data, SPSS for Windows 15.0 software package was used. Then the results were presented in summary of the study and important attributes in the selection of online shopping site and the requirements of providing satisfaction were determineden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectOnline Alışverişen_us
dc.subjectKano Modelen_us
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_us
dc.titleEvaluation of attributes of online shopping sites with kano modelen_US
dc.title.alternativeOnline alışveriş sitelerinin özelliklerinin kano model ile değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issueICEBSS Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record