Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAbdullah Yılmaz
dc.contributor.authorBurcu Akdeniz
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:31:56Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:31:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1303-1279
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBMk5qUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1815
dc.description.abstractDünyanın gün geçtikçe artan istikrarsızlık eğilimi, uluslar, etnik ve dini topluluklar arasındaki çatışmalar dünya çapında terörist eğilimleri artırmaktadır. Böylesi bir ortamda geniş kitleleri etkileyen terör olayları dünyanın önde gelen sorunları arasında sayılmaktadır. Bu çalışmada terör saldırıları ve terör kaynaklı krizler Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bağlamında bir kamu yönetimi sorunsalı olarak incelenmekte, örnek vakaların değerlendirmesi ile uygulama ve çözüm anlamında görüşler ortaya konmaktadır. Örnek vakaların değerlendirilmesinde dört temel kriter olarak (1) hızlı devlet müdahalesi; (2) etkili ve doğru bilgi akışının sağlanması; (3) ikinci bir saldırı veya krizin büyümesinin önlenmesi; (4) mağdurlara travma sonrası destek sağlanması belirlenmiştir. Bu kriterler başta hükümet olmak üzere kamu kurumlarından vatandaşların beklentilerinin neler olabileceği sorusundan yola çıkılarak belirlenmiş olup güvenlik güçlerinin özel müdahale koşulları ile ilgili değerlendirmeler çalışmanın dışında bırakılmıştır. Terör kaynaklı krizler konusunu bir kamu yönetimi sorunsalı olarak ele alan az sayıda çalışma bulunması nedeniyle ve vakaların toplum genelindeki yansımalarının gözlenebilmesine olanak sağlaması açısından medyadan alıntılar yapılmıştır. Bu çalışmada terör konusunu bu açıdan ele alan daha fazla çalışmanın yapılması ile sorunların özellikle toplumsal yönünün çözümüne önemli katkılar sağlanacağı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe instability around the world; together with increasing conflicts among countries, ethnic and religious groups have caused an increase o f terrorist tendencies globally. At this stage terrorist attacks are considered as threats and critical problems for the world. In this study terrorist attacks and terror based crises are reviewed in Turkey and the U SA contexts as a question of public administration. Moreover some sample cases are evaluated in terms o f practice and solutions. The evaluation was carried out in view o f four basic criteria: (1) rapid response by the state agencies; (2) effective and correct flow o f information; (3) prevention o f secondary attacks and expansion o f the crisis; (4) post-traumatic support to the victims. The first two o f these criteria have been used in previous studies as criteria o f good crisis management. The others were designed considering what citizens might expect from their governments. Due to the fact that there is a limited number o f studies in the literature considering the terror based crises as a problem o f public administration, in addition to their facilitating quality in terms o f observing reflections of the cases on the society, references were given to the media extracts both from the national and international press. Consequently, it was proposed that considering the crises resulting from terrorism from a public management point of view would be beneficial especially in terms of social perspective of the problem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.titleBİR KAMU YÖNETİM İ SORUNSALI OLARAK TERÖR KAYNAKLI KRİZLERİN YÖNETİMİ: TÜRKİYE-ABD KARŞILAŞTIRMASIen_US
dc.title.alternativeManagement of Terror Based Crises as a Public Management Question: A Comparison of Turkey and the USAen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage343en_US
dc.identifier.endpage368en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record