Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorLevent Mercin
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:02Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFeU9EWTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1847
dc.description.abstractToplumlarda demokrasi ve insan hakları konusunda duyarlılık sağlamak, farkındalık oluşturmak veya var olan demokratik uygulamaları koruyabilmek için 'Demokrasi ve ?nsan Hakları Eğitimi' bir zorunluluktur. Bu eğitim, bireylerin kişisel gelişiminin ilk safhaları olması nedeniyle özellikle ilkokul ve ortaokulda oldukça önemlidir. Bu araştırmada sanat/grafik tasarım etkinliklerinin demokrasi ve insan hakları eğitimine katkısı incelenmiştir. Bu kapsamda 10 farklı ülkeden 62 sanatçının sanat çalıştayı'nda, demokrasi ve insan hakları konusunda yaptığı eserler, Türkiye'nin 7 bölgesi ile bu bölgelerde yer alan illerin demografik yapısına göre belirlenen 9 şehrinde (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa ve ?stanbul) sergilenmiştir. Bu kapsamda sergilerin açıldığı 9 şehirde, öğrencilerin 2013-2014 ile 2014-2015 Eğitim-öğretim yıllarına göre Demokrasi ve ?nsan Hakları Dersini seçme oranları karşılaştırılmış; çalıştay ve sergilerin medyada görünürlük (haber olma) düzeyi incelenmiştir. Elde edilen verilere göre Demokrasi ve ?nsan Hakları Dersinin seçilme oranları en düşük olan ilde %11,5 artar iken en yüksek ilde ise % 191 olmuştur. Çalıştay ve sergilerin görünürlüğünün ise önemli düzeyde arttığı belirlenmiştir. Sanat/grafik tasarım etkinliklerinin sosyal konularda farkındalık oluşturabildiği, insanların dikkatini çekebildiği; demokrasi ve insan hakları eğitim konusunda duyarlılık sağlayabildiği ve bununla ilgili konu veya derslere ilgiyi arttırabildiği için diğer ders ve toplumsal konularda da yararlanılabilmelidir.en_US
dc.description.abstract"Democracy and Human Rights Education" is an obligation to ensure sensitivity about democracy and human rights in societies, to form awareness or protecting existing democratic practices. This education is especially important in primary school and secondary school because they are the first phase of the personal evolution of individuals. In this research, contribution of art/graphic activities on democracy and human rights education is examined. In this concept, in the art workshop, the works about democracy and human rights of the 62 artists from 10 different countries were exhibited in 9 cities (Kütahya, Konya, Ankara, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Mersin, Manisa and ?stanbul), which are determined according to the demographic structures in 7 regions of Turkey. In this concept, in the 9 cities where exhibitions are opened, Democracy and Human Rights Course in 2013-2014 and 2014-2015 academic years, selection ratios were compared; visibility (taking place in news) level of the workshop and exhibitions were also examined. According to the data obtained, while Democracy and Human Rights Course selection ratio increased 11,5% in the lowest selected city, it rose to %191 in the highest selected city. Art/graphic design activities can form awareness in social subjects, attract people; provide sensitivity about democracy and human rights and increase attention about subjects or related-lessons; therefore, it should be used in other courses or social topics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleSANAT/GRAFİK TASARIMETKİNLİKLERİNİN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE KATKISININ İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeEXAMINATION OF THE CONTRIBUTION OF ART/GRAPHIC DESIGN ACTIVITIES ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EDUCATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage372en_US
dc.identifier.endpage379en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record