Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErsoy, Ersen
dc.contributor.authorKarabuçak, Kemal
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:08Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-6553
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFMU1qSXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1876
dc.description.abstractOsmanlı Dönemi'nde oluşturulan şiir mecmualarının edebiyat tarihimize katkıları oldukça fazladır. Şiir high contribution our history of literature.The poetry mecmuaları gün yüzüne çıkmamış birçok şairi barındırdığı mejmuas have contributed not only it hosted many poets gibi eserleri çeşitli dönemlerde sevilip okunan şairlerin yeni have not come to light but also emerged the new poetry of şiirlerinin ortaya çıkmasına da katkıda bulunmaktadır. Yine the poet their works loved and read at various period. bu mecmualar araştırmacıların inceleme yaptıkları Again,these mejmuas have also an important function in divanlarda karşılaştıkları bazı problemlerin çözümünde de solving some problems they encounter in divan researchers önemli işleve sahiptir. Bir antoloji niteliğine sahip olan şiir make an exanamination. Poetry mejmuas having a qualimecmuaları Osmanlı şiir zevkinin idrak edilmesini fication of the anthology one a resource not only it provided sağladığı gibi, şiir geleneklerinin oluşturulmasına da the realization of the pleasure of Ottomon poetry but also kaynaklık etmektedir. Osmanlı şiir geleneğinde nazım şekli, created the tradition of poetry. Many mejmuas have diffemuhteva ve dil anlayışı gibi farklı özelliklere sahip birçok rent features as blank verses content and the understanmecmua oluşturulmuştur. Bu mecmuaların bazılarını ding of language in Ottomon poetry tradition have been oluşturan şahsiyetler belli ve müstakil bir eser adına sahip composed. As the characters who make up some of the iken birçoğunun ismi ve yazarı belli değildir. İncelemiş mejmua and having on behalf of self-contained a works, olduğumuz Kütahya Mustafa Yeşil Kütüphanesi'nde 24227 many of name and author is unclear. We have studied in demirbaş numarası ile bulunan Sefînetü'l-Esrâr isimli Kütahya Mustafa Yeşil Library found with inventory mecmua Hazreti Alî methiyeleri, Karbelâ mersiyeleri ile number 24227, mejmuas which is titled Sefinetü'l-Esrar birlikte Alevî-Bektaşî şairlerin şiirlerini ihtiva etmesi Hz.Ali eulogies is important welding quality with regard açısından önemli bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca to involve the poems of the Alevi-Bektashi poets associated incelediğimiz Sefînetü'l-Esrâr isimli mecmuada Osmanlı with Kerbela eugolies.In addition,the mejmua called şiirinde adları yüzyıllar boyunca en önde yer almış Fuzûlî, Sefinetü'l-Esrar we examine in Ottomon poetry is located Nedîm, Şeyh Gâlib, Rûhî-i Bağdadî gibi şairlere ait şiirler in the poems of the poets the most prominent names that de yer almaktadır.en_US
dc.description.abstractPoetry mejmuas composed in Ottomon Period is quite high contribution our history of literature.The poetry mejmuas have contributed not only it hosted many poets have not come to light but also emerged the new poetry of the poet their works loved and read at various period. Again,these mejmuas have also an important function in solving some problems they encounter in divan researchers make an exanamination. Poetry mejmuas having a qualification of the anthology one a resource not only it provided the realization of the pleasure of Ottomon poetry but also created the tradition of poetry. Many mejmuas have different features as blank verses content and the understanding of language in Ottomon poetry tradition have been composed. As the characters who make up some of the mejmua and having on behalf of self-contained a works, many of name and author is unclear. We have studied in Kütahya Mustafa Yeşil Library found with inventory number 24227, mejmuas which is titled Sefinetü'l-Esrar Hz.Ali eulogies is important welding quality with regard to involve the poems of the Alevi-Bektashi poets associated with Kerbela eugolies.In addition,the mejmua called Sefinetü'l-Esrar we examine in Ottomon poetry is located in the poems of the poets the most prominent names that have taken place for centuries such as Fuzûlî, Nedîm, Şeyh Gâlib and Rûhî-i Bağdadî.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectSefînetü’l-Esrâren_us
dc.subjectBektaşîen_us
dc.subjectAlevîen_us
dc.subjectMecmuaen_us
dc.titleBir Bektaşî Mecmuası: Sefînetü'l-Esrâren_US
dc.title.alternativeA Mejmua of Bektaşi: Sefînetü'l-Esrâren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDivan Edebiyatı Araştırmaları Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record