Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNasıf Özkan
dc.contributor.authorGökhan Işıl
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:09Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-6014
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrd09UUTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1880
dc.description.abstractBu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren dört katılım bankasının 2006 - 2014 yılları arası üç aylık verileri kullanılarak kredi risklerini belirleyen faktörler araştırılmaktadır. Kredi riski üzerinde bankaya özgü faktörlerden hangisinin anlamlı etkilerinin olduğunu göstermek için panel veri regresyon modeli kullanılmaktadır. Bulgular, katılım bankalarının geri ödenmeme riski taşıyan kredilere karşı ayırdıkları özel karşılıkların toplam varlıklar içindeki payının arttıkça, kredi risklerinin de artacağını göstermektedir. Diğer taraftan, kredilerin toplam varlıklar içindeki payının veya banka büyüklüğünün artması kredi riskinin azalmasına neden olmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the determinants of bank credit risk are analyzedfor four participation banks that operate in Turkey,by using quarterly data set between 2006 and 2014.The findings of the study suggest that as the ratio of specific provisions in total assets increases, the credit risk shall also increase. Conversely, the increase of the ratio of loans in total assets, or the increase of the participation banks’ size, results in lower credit risk for the participating banks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleİslami Bankalarda Kredi Riskini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Analizi ile Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Determinants of Credit Risk in Islamic Banks: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banks with Panel Data Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMALİYE FİNANS YAZILARIen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue105en_US
dc.identifier.startpage153en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record