Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTurgay Alakurt
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:10Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-3718
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMk9UY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1883
dc.description.abstractBu çalışmada, öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonları ile öğrenme stilleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada veriler 302 öğretmen adayından 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırma verilerini toplamak için üç bölümden oluşan bir araç kullanılmıştır. Aracın birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonlarını, üçüncü bölümde ise öğrenme stillerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, Kruskal-Wallis H testi, MannWhitney U testi ve kay-kare testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım motivasyonları ölçeği toplam ve alt faktör puanları ile öğrenme stillerinin cinsiyete, yaşa, medeni duruma ve haftalık internet kullanma süresine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı belirlenmiştir. SMKM ölçeğinin Kendini İfade Etme/Gerçekleştirme ve Sosyal Etkileşim alt faktör puanları ile ölçek toplam puanlarının öğretmen adaylarının öğrenme stillerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine teacher candidates' motivation for social media use and learning styles. The survey method was used for this research. The study group consists of 302 teacher candidates who attended the pedagogical certification programme at a state university during the spring semester in 20142015 academic calendars. The data collection tool consists of three parts: demographic questions and items dealing with teacher candidates' motivation for social media use and learning styles. The research data were analyzed using descriptive statistics, Kruskal-Wallis H test, Mann-Whitney U test, and Chi-square. Results showed that social media usage motivation and learning styles do not differ significantly according to the gender, age, marital status, and Internet usage per week. On the other hand, there was a significant difference both for the whole scale and for two subscales, namely, self-expression and social interaction, according to the learning styles.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÖğretmen Adaylarının Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ile Öğrenme Stillerinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating Teacher Candidates' Motivation for Social Media Use and Learning Stylesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume49en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage43en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record