Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Ayşe
dc.contributor.authorŞahin, Hasan
dc.contributor.authorYüksel, Beril
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:12Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1304-5512
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBM056VXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1892
dc.description.abstractÖzellikle açıklanamayan infertilite olgularında emosyonel stresin fertiliteyi olumsuz etkileyen faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Bu olgularda hipnoz ve psikoterapi uygulamalarının etkinliğine dair çok az sayıda çalışma mevcuttur. Burada sunmak istediğimiz vakada 10 yıldır açıklanamayan infertilite tanısı ile takip edilen primer infertil bir hastanın tedavisiz döneminde hipnoz tedavileri sonucu spontan gebelik elde etmesinden bahsedilecektir. İnfertil çiftlerin değerlendirilmesinde özellikle kadınların erkeklere göre daha fazla stres yaşadığı bildirilmekte ve bu durum tedavinin her aşamasını olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde infertilite olguları üzerinde hipnoz tedavilerinin etkilerini tespit etmeye yönelik çalışma sayısı oldukça az olmakla birlikte yüksek başarı oranlarından bahseden çalışmalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla hem maliyetlerin hem de invaziv girişimlerin arttığı infertilite tedavileri esnasında hipnoz tedavilerinin denenmesinin faydalı olabileceğini düşünmekteyizen_US
dc.description.abstractlimited number of studies investigating the effectiveness of hypnosis and psychotherapeutic interventions in these cases. Here in this report, we wanted to pre- sent a primary infertile woman with a diagnosis of unexplained infertility for 10 years. This patient had a spontaneous pregnancy in the absence of any medical treatment during her psychotherapies via hypnosis. The women are reported to suffer more from emotional stress than man during infertility assessments, which negatively affects every step of infertility treatment. Although the number of studies searching the effects of hypnotherapies on infertile cases is limited, there are also studies that report high success rates with these therapies. Therefore, we believe it may be beneficial to try hypnotherapeutic interventions during expensive and invasive infertility treatmentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleBir infertilite olgusunda hipnoz terapileri sonrasında spontan gebelik eldesi, vaka sunumuen_US
dc.title.alternativeSpontaneous pregnancy in an infertile woman after hypnotic interventions, a case reporten_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalJinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record