Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHüseyin Ünal
dc.contributor.authorSalih Hakan Yetgin
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:17Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-1884
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNNE16ZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1915
dc.description.abstractBu çalışmada, katkısız poliamid 6 (PA 6) termoplastik polimeri ile katı yağlayıcı vaks katkılı poliamid 6 karışımının, kuru kayma şartları altında kendi üzerlerindeki tribolojik performansları incelenmiştir. Katı yağlayıcı vaks/poliamid 6 polimer karışımı ikiz vidalı endüstriyel amaçlı bir ekstruderde üretilmiş, test numuneleri ise enjeksiyon makinesi kullanılarak kalıplanmıştır. Tribolojik testler, ASTM G99 standardına uygun olarak yapılmıştır. Aşınma ve sürtünme testleri, disk üzerinde pim geometrisinde olan aşınma cihazında gerçekleştirilmiş olup 10N, 20N, 30N, 50N, 75N, 100N, 200N ve 250N yüklerde ve 0,5 m/s kayma hızında gerçekleştirilmiştir. Tribolojik test sonuçlarına göre, katı yağlayıcı vaks karıştırılmış poliamid 6 polimerinin kendi üzerinde çalışması durumunda sürtünme katsayısı ve aşınma hızı özelliklerinin katkısız poliamid 6'ya göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Katkısız poliamid 6 ve katı yağlayıcı vaks katkılı poliamid 6 karışımının aşınma yüzey mikro-yapıları incelemek için optik mikroskop kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the study, tribological performance of unfilled polyamide 6 and polyamide 6 blend with wax against themselves have been investigated. Wax filled polyamide 6 blend has been prepared by using an industrial type twin screw extruder. Tribological test samples have been produced by an injection moulding method according to ASTM G99 standard. Tribological tests were carried out on a pin-on-disc testing machine at loads of 10N, 20N, 30N, 50N, 75N, 100N, 200N and 250N and sliding speed of 0.5 m/s. From the tribological results, it is concluded that coefficient of friction and specific wear rate values of polyamide 6/wax blend were lower than that of unfilled polyamide 6. Optical microscope was used to investigate worn surfaces of polyamide 6 polymer and polyamide 6/wax blend.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titlePOLİAMİD 6 POLİMERİ İLE POLİAMİD 6/VAKS KARIŞIMININ KENDİ ÜZERLERİNDE ÇALIŞMASI DURUMUNDAKİ TRİBOLOJİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeTHE INVESTIGATION OF TRIBOLOGICAL PERFORMANCE OF POLYAMIDE 6 POLYMER AND POLYAMIDE 6/WAX BLEND AGAINST THEMSELVESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage457en_US
dc.identifier.endpage463en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record