Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorFatih Şahpaz
dc.contributor.authorFaruk Kılınç
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:17Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0250-5150
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNU5qZzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1916
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı tip 2 diabetes mellitus'da (DM) ortalama trombosit hacmi (MPV) yüksekliği ve glikozile hemoglobin A1c (HbA1c) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya tip 2 DM'li 70 hasta ve 50 non-diyabetik birey alındı. Diyabetik hastalar HbA1c seviyelerine göre iki gruba ayrıldı. DM grup1'e HbA1c < %7 olan hastalar alındı. DM grup 2'ye HbA1c>= %7 düzeyleri olan hastalar alınmıştır. Bulgular: Ortalama HbA1c düzeyleri; non-diyabetik grupta 5.5 ± 0.8, DM grup 1'de 6.7 ± 0.2 ve DM grup 2'de 9.7 ± 1.9 olarak saptandı. MPV, hem DM grup ve hem de non-diyabetik bireylerle karşılaştırıldığında DM grup 2'de anlamlı derecede idi. MPV ile HbA1c arasında yüksek pozitif korelasyon vardı MPV, DM grup 2'de nondiyabetik grup ve DM grup 1 ile kıyaslandığında anlamlı olarak yüksek bulundu. MPV' nin tip 2 DM artmış olduğu görülmüştür. Bu çalışma, DM'da artan MPV'nin kötü glisemik kontrole ilişkili olduğunu göstermektedir. Tartışma: Artmış trombosit boyutu DM ile ilişkili aterosklerozun risk faktörlerinden biri olabilir. Bu mikro ve makro vasküler komplikasyonlarla ilişkili bulunabilir. MPV'nin birinci basamak sağlık hizmetlerinde DM'un progresinin izlemesinde ve vasküler hasarın önlenmesinde basit ve düşük maliyetli bir test olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz.en_US
dc.description.abstractPurpose: The purpose of the study was to research relationship between mean platelet volume elevation and glycosylated hemoglobin A1c (HbA1c) in Type 2 diabetes mellitus (DM). Material and Methods: The study carried out in 70 patients with type 2 DM and 50 non-diabetic subjects. Diabetic patients were divided into two groups according to their HbA1c levels: DM group1 consisted of patients with HbA1c levels &lt;7% and DM group 2 consisted of patients with HbA1c levels &gt;=7%. Results: The mean HbA1c levels were as 5.5&plusmn;0.8, 6.7&plusmn;0.2 and 9.7&plusmn;1.9 in the non-diabetic, DM Group 1 and DM Group 2, respectively. MPV was significantly higher in DM Group2 as compared to both non-diabetics and DM Group 1. MPV had a high positive Correlation with HbA1c. MPV was significantly higher in DM Group 2 as compared to both non-diabetics and DM Group 1. MPV had a high positive correlation with HbA1c. It is found that MPV was increased in type 2 DM. Conclusion: This study showed that in diabetes mellitus, MPV is increased and it is indicative of worsening glycemic control. The increased platelet size may be one of the factors in the increased risk of atherosclerosis associated with DM and associated micro and macro vascular complications.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleRelationship between increased mean platelet volume and glycosylated hemoglobin (HbA1c) in type 2 diabetes mellitusen_US
dc.title.alternativeTip 2 Diyabet Mellitusda glikozile hemoglobin (HbA1c) ve artış ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record