Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUruç, Fatih
dc.contributor.authorAkan, Serkan
dc.contributor.authorAras, Bekir
dc.contributor.authorŞahin, Aytaç
dc.contributor.authorUruç, Elif
dc.contributor.authorYüksel, Özgür Haki
dc.contributor.authorÜrkmez, Ahmet
dc.contributor.authorYıldırım, Çağlar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:19Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBNE9UQTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1922
dc.description.abstractAmaç Obezite; yağlanma artışı nedeniyle intraabdominal/intravesikal basınçta artışa neden olarak pelvik taban kaslarını zayıflatır ve alt üriner sistem semptomlarının (AÜSS) oluşmasını tetikler. Kilo kaybının ise bu semptomlarda düzelmeye yol açacağına inanılmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız günümüzde gittikçe artan sayılarda uygulanan bariatrik cerrahinin özellikle Sleeve gastrektomi (SG) tekniği uygulanarak sağlanan kilo kaybının kadınlarda AÜSS ve yaşam kalitesine olan etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem Nisan 2014 ila Mart 2015 tarihleri arasında merkezimizde obezite nedeniyle laparoskopik SG cerrahisi geçiren hastalardan dışlama kriterleri sonrasında uygun olan 53 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların operasyon öncesi yaş, boy, kiloları ve vücut kitle indeksleri (VKİ) preoperatif ve postoperatif olarak kaydedildi. Hastalara preoperatif ve postoperatif olarak Beck depresyon ölçeği (BDI), Uluslar arası prostat semptom skoru (IPSS), Uluslar arası idrar kaçırma sorgulama formu (ICIQSF) ve short form-36 (SF-36) doldurularak verileri kaydedildi. Ayrıca hastaların operasyon sonrası kilo kayıpları ve VKİ düşüşleri de kaydedildi. Bulgular Operasyon öncesine göre operasyon sonrası BDI, IPSS, ICIQ-SF ortalamalarında görülen düşüş ve SF-36'nın mental ve fiziksel ortalama skorlarında görülen artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç Bu çalışmada bariatrik obezite cerrahisinin kadınlarda dramatik kilo kaybı ile birlikte AÜSS üzerinde düzelme ve yaşam kalitesinde artış sağlayabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective Obesity triggers lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to accumulation of excess fat which may lead to increase in intra-abdominal/ intravesical pressures and subsequent impairment in pelvic floor muscles. However, it is considered that weight loss resolve these symptoms. In this study, we aimed to investigate the effects of bariatric surgery and especially Sleeve gastrectomy (SG) on women's LUTS, and quality of life. Materials and Methods A total of 53 patients who have undergone laparoscopic SG in our clinics between April 2014 and March 2015 were included in this prospective study. Age, body weight and body mass index (BMI) of the participants were preoperatively and postoperatively recorded. The patients have pre/post-operatively filled the Beck depression inventory (BDI), International prostate symptom score (IPSS), International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) and the 36-Item Short Form health survey (SF-36) scores were recorded. Additionally, post-operative decrease in body weight and BMI of the patients was recorded. Results There was a statistically significant decrease in mean BDI, IPSS and ICIQ-SF scores and SF-36 (prominent increment in physical and mental component summary (PCS and MCS) scores), when compared with pre-operative values. A positive correlation was found between BMI and parameters including age, BDI and IPSS. However, no significant correlation was present between BMI and the parameters including ICIQSF, PCS and MCS. Conclusion Negative effect of obesity on LUTS and quality of life cannot be ignored. We assume that bariatric surgery can induce dramatic weight loss, amelioration in symptoms of urinary dysfunction and increase in quality of life of women.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectObeziteen_us
dc.subjectAlt Üriner Sistemen_us
dc.subjectBariatrik Cerrahien_us
dc.subjectSleeve Gastrektomien_us
dc.subjectYaşam Kalitesien_us
dc.titleEffect of Bariatric Sleeve Gastrectomy Technique on women's lower urinary tract symptoms and quality of life: A prospective studyen_US
dc.title.alternativeBariatrik Sleeve Gastrektomi tekniğinin kadın alt üriner sistem semptomları ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Prospektif bir çalışmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Urological Surgeryen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage90en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record