Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZortuk, Mahmut
dc.contributor.authorKaracan, Semih
dc.contributor.authorAydın, Noyan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:28Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-5577
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRME9ERTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1959
dc.description.abstractBu çalışmada enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki geçiş ekonomileri özelinde incelenmiştir. Bu amaçla, Firpo, Fortin ve Lemieux (2009) tarafından önerilen Koşulsuz Kantil Regresyon (KKR) yöntemi 13 seçilmiş geçiş ekonomisine ait 1996 - 2014 arası panel veri seti kullanılarak uygulanmıştır. Sonuçlar enerji tüketiminin etkisinin 40. kantile kadar 10. ve 20. kantiller arasındaki azalma hariç arttığını daha sonra ise hızla düştüğünü göstermektedir. Bu ters U şeklindeki değişim sektörel politika değişikliklerinden kaynaklanıyor olabiliren_US
dc.description.abstractIn this study, impacts of energy consumption on economic growth is investigated for transition economies case. For this purpose, Unconditional Panel Quantile regression (UQR) approach proposed by Firpo, Fortin and Lemieux (2009) is applied, using panel data from 13 selected transition countries between 1996 and 2014. Results show that the impact of energy consumption increases until the 40. Quantile apart from the decrease between 10. to 20. quantiles and then starts to decrease rapidly. This reverse U shaped change may be due to sectoral policy changesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectGeçiş Ülkelerien_us
dc.subjectEnerji Tüketimien_us
dc.subjectEkonomik Büyümeen_us
dc.subjectKoşulsuz Kantil Regresyon Analizien_us
dc.titleSeçilmiş geçiş ekonomilerinde enerji tüketimi ekonomik büyüme ilişkisi: Kantil Panel tipi analizi yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeEnergy consumption and economic growth nexus in selected transition economies: Quantile Panel-type analysis approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyoekonomien_US
dc.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record