Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkgül, Engin
dc.contributor.authorGözüaçık, Asiye Aslı
dc.contributor.authorVural, Ahmet Hakan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:28Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-2694
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZek1qSTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1961
dc.description.abstractSubaortik fibröz membran, sol ventrikül çıkım yolunda darlık oluşturabilecek bir durumdur ve farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Senkop, taşikardi ve göğüs ağrısı yakınmalarıyla başvuran 70 yaşındaki bayan hastaya yapılan ekokardiografide subaortik membran tespit edildi. Hastaya komplikasyon olmadan başarılı bir şekilde cerrahi tedavi uygulandı. Operasyon sonrası 10. günde taburcu edilen hastanın 6. ay kontrolünde ise rekürrens tespit edilmedi. Fibromembranöz dokunun tekrar gelişebileceği göz önünde bulundurularak yakın takip önem arzetmektedir.en_US
dc.description.abstractSubaortic membrane is the reason of the left ventricular outflow tract obstruction in the adults and it may causes severe clinical outcomes. A 70-year-old old female patient presented with syncope, tachycardia, anginal pain. Subaortic fibromembraneus ridge was shown by echocardiography. She was treated with surgical resection of fibrous membrane with no any complication. She was discharged from hospital on the 10th postoperative day. At six-month postoperative follow-up there were not any recurrence on echocardiogram. Recurrence is possible and close follow-up is mandatory.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectSubaortik Fibröz Membranen_US
dc.subjectSol Ventrikül Çıkım Yolu Darlığıen_US
dc.subjectSol Ventrikül Hipertfrofisien_US
dc.title8. Dekatta tanı konan sol ventrikül çıkım yolu darlığı oluşturan subaortik fibröz membanen_US
dc.title.alternative8th decades presentation of subaortic fibrous membrane with left ventricular outflow tract obstructionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalVan Tıp Dergisien_US
dc.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage369en_US
dc.identifier.endpage371en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record