Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorNoyan Aydın
dc.contributor.authorElif Yalçın
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:30Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-2225
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMk56QTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1969
dc.description.abstractİnsanların yaşam kalitesinin ve buna bağlı olarak memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temel hedeflerinden birisidir. Halkın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesiyle halkın memnuniyet düzeyleri yükseltilebilecektir. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde bu hedefe ne ölçüde yaklaşılabildiğinin tespiti amacıyla yapılan bu çalışmada, dokuz ilde yaşayan halkın kamu hizmetlerinden memnun olma düzeyleri çok boyutlu ölçekleme analizi aracılığıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular ile sosyal güvenlik kurumu hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, adli hizmetler, asayiş hizmetleri ve ulaştırma hizmetleri açısından Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller bazında halkın memnuniyet düzeylerine ilişkin bazı karşılaştırmalı çıkarımlar elde edilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kamu hizmetlerinden memnuniyetleri ele alındığında, iller açısından önemli farklılıkların olduğu sonucu elde edilirken, Şırnak'ın genel eğilimden oldukça farklı bir konumda yer aldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractRaising the quality of life of people and depending on this raising the levels of satisfaction is one of the basic goals of all public institutions and organizations. Determination of the needs of the people and elimination of deficiencies in this subject will increase the level of satisfaction of the people. This study, which aimed at determining the extent to which this target could be approached in the southeastern Anatolia provinces, examined the levels of satisfaction with public services for people where live in nine provinces by multidimensional scaling analysis. With the findings of the analysis, comparative inferences have been obtained regarding to social security institution services, health services, education services, judicial services, public order services, and transportation services for provinces of Southeast Anatolia region. When the satisfaction of the public services of the Southeastern Anatolia Region is taken into consideration, it is determined that Şırnak is in a very different position from the general tendency, while the result is that there are significant differences in terms of provinces.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.titleGüneydoğu Anadolu Bölgesindeki İllerin Memnuniyet Düzeylerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Comparison of Satisfaction Levels of Southeastern Anatolian Provinces by Multidimensional Scaling Analysisen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAlphanumeric Journalen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record