Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYusuf Gümüş
dc.contributor.authorMeryem Uslu
dc.contributor.authorHasan Özyaşar
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:32Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek5qSXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1976
dc.description.abstractSosyal, ekonomik ve politik faktörler, muhasebenin dış çevresini oluşturan önemli faktörlerdir ve muhasebe uygulamaları üzerinde de belirgin etkiye sahiptirler. Kültür de muhasebe uygulamalarını etkileyen önemli bir sosyoekonomik faktördür. Kültür, ülkelerin sosyal, ekonomik ve kurumsal düzenlemeleri ve muhasebe alt kültürü üzerinde belirleyici bir rol oynar. Bütün bu nedenler ülkeler arasında muhasebe uygulamalarında farklılıkların oluşmasına yol açar. Bu farklılıkları ortadan kaldırmak ve ortak bir muhasebe dili oluşturmak amacıyla "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-UFRS" geliştirilmiştir. Bu çalışmada Hofstede'nin kültür boyutları olarak "güç mesafesi, bireycilik/toplumculuk, erillik/dişilik ve belirsizlikten kaçınma" ile Afro-Avrasya ülkelerinde UFRS'nin kabulü arasındaki ilişki incelenmiştir. Hofstede'nin skor verdiği Afro-Avrasya ülkelerinin kültürel değişkenleriyle, aynı ülkelerin UFRS kabul durumları arasında bir model geliştirilmiş ve bunlardan hareketle kültürün, UFRS'nin uygulanması, buna uyum süreci ve kültürün UFRS'nin kabulünü ne yönde etkilediğine ilişkin bulgular ortaya koyulmuştur.en_US
dc.description.abstractSocial, economic and politicial factors are strong external factors and have a substantial effect on accounting applications. One of the socio-economic factors affecting the accounting practices is culture. Culture plays a significiant role on the social, economic and instutional regulations and sub-culture of accounting in all countries. All these factors cause to the diversity in accounting implementations among countries. International accounting standarts were developed to remove these diversities and to create a common accounting language. The relation between "power distance, indivudializm / collectivism, masculinity / femininity and uncertainty avoidance" as the cultural dimensions of Hofstede and the acceptance of IFRS in Afro-Eurasian countries were analayzed in this study. A model between the cultural variables which Hofstede developed scores in Afro-Eurasian countries, and the acceptance situation of IFRS in same countries was developed. Then findings about how the culture affects the implementation, adoptation and acceptance of IFRS were presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KABULÜNDE MİLLİ KÜLTÜRÜN ETKİSİ:AFRO-AVRASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMAen_US
dc.title.alternativeTHE EFFECT OF NATIONAL CULTURE ON THE ACCEPTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARTS:AN IMPLEMENTATION ON AFRO-EURASIAN COUNTRIESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issueafro-avrasya özel saen_US
dc.identifier.startpage596en_US
dc.identifier.endpage609en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record