Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEmre Sezici
dc.contributor.authorMediha Mine Çelikkol
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:34Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek5qQTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1984
dc.description.abstractBu çalışmada, hem girişimcilik tutumunun hem de finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi üzerindeki doğrudan etkisi ve algılanan sosyal desteğin bu ilişkiler üzerindeki aracı etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören 304 öğrenciden elde edilen veriler analize dâhil edilmiştir. Kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada verilerin analizinde, SPSS 16 ve Lisrel 8.51 paket programlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda algılanan sosyal desteğin, hem girişimcilik tutumu hem de finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi ile aralarında olan ilişkide tam aracı bir rolünün olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this research, both the direct influence of entrepreneurial attitude and financial literacy on entrepreneurial propensity and the mediator effect of perceived social consolidation on these interrelations are studied. Within this framework data from 304 university students studying at Dumlupınar University are included in the analysis. Convenience sampling that is among the non-random sampling methods has been preferred to obtain data in this study and SPSS 16 and Lisrel 8.51 software packages have been used for data analysis. As a result of the study it is found out that perceived social consolidation has a full mediation role in both entrepreneurial attitude and the interrelation between financial literacy level and entrepreneurial propensity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleGİRİŞİMCİLİK TUTUMU ve FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLE ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ARACILIK ETKİSİ*en_US
dc.title.alternativeTHE MEDIATOR ROLE OF PERCEIVED SOCIAL SUPPOT IN THE INTERRELATION BETWEEN ENTREPRENEURIAL ATTITUDE TOGETHER WITH FINANCIAL LITERACY AND ENTREPRENEURIAL INTENTIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issueafro-avrasya özel saen_US
dc.identifier.startpage419en_US
dc.identifier.endpage436en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record