Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSeyfettin Ünal
dc.contributor.authorFatih Akbey
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:35Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek5qRTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1989
dc.description.abstractİşletmeye kaynak sağlayan yatırımcı, işletmeye sağladığı kaynağın gerek anapara gerekse beklenen getirisini alma konusunda güven duymak ister. Yatırımcıların işletmeye duyduğu güvenle, sağladıkları/sağlayacakları kaynaktan getiri beklentisi arasında ters yönlü bir ilişki sözkonusudur. Uluslararası birçok çalışmada kurumsal yönetimin, başka bir ifadeyle iyi yönetimin, işletmenin riskini azaltacağına dair deneysel kanıtlar mevcutken; ülkemizdeki kurumsal yönetim literatürü incelendiğinde benzer çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin kurumsal yönetim sayesinde, algılanan işletme riskini azaltabilecekleri yönündeki beklentinin ülkemizde de geçerli olup olmadığını ampirik olarak test etmek amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi firmalarının 2010-2015 dönemine ait verileri üzerinde panel veri analizi uygulanmıştır. Analiz bulguları, literatürle uyumlu olarak, kurumsal yönetim derecelendirme notundaki artışın, firmaların betasını azalttığı yönünde sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu bulgu, firmaların piyasa riskini azaltarak finansman maliyetlerini azaltabilmeleri noktasında kurumsal yönetimin önemine işaret eden bir öngörüyü yansıtmaktadır.en_US
dc.description.abstractInvestors need to be confident about collecting both the principal capital supplied to firm and its return in the future. There is an inverse relationship between investors' confidence on firm and their expected return on the funds they provide for the use of firm. In international literature, there is an ample of empirical evidence that corporate governance -or good management practice in other words- helps firms lower their risk level, there are no such studies conducted on Turkish market. This study aims to test the validity of expectations that corporate governance helps firms lower their perceived degree of risk via an empirical investigation of Turkish market. For the purpose, a panel data analysis is conducted on a data set covering 2010-2015 period of firms listed in BIST Corporate Governance Index. In line with the literature, the findings show that an increase in corporate governance rating results in a decrease in firms' beta. This carries an important implication that improvements in corporate governance may help firms lower their cost of funds by reducing firms' beta.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleKURUMSAL YÖNETİMİN İŞLETMELERİN BETASI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST FİRMALARININ PANEL VERİ ANALİZİen_US
dc.title.alternativeTHE IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRMS' BETA: A PANEL ANALSIS ON BIST-LISTED FIRMSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issueafro-avrasya özel saen_US
dc.identifier.startpage571en_US
dc.identifier.endpage580en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record