Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorRamazan Kılıç
dc.contributor.authorVolkan Aslan
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:36Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVek56UTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/1991
dc.description.abstractBu çalışma yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji tüketimi ile iktisadi büyüme ilişkisini araştırmaktır. Bu amaçla 1990-2013 dönemi yıllık verileri ile 28 OECD ülkesi üzerine ampirik bir çalışma yapılmıştır. Uygulamada, Johansen Fisher ve Pedroni eş bütünleşme ve Granger nedensellik testleri kullanılmıştır. Pedroni FMOLS yöntemi ile değişkenler arasında tespit edilen uzun dönem eş bütünleşme ilişkisinin katsayıları araştırılmıştır. Elde edilen bulgulardan, değişkenler arasında uzun dönemli bir eş bütünleşmenin olduğu sonucuna varılmıştır. FMOLS testi ile uzun dönemli katsayıları elde edilen OECD ülkelerinden bazılarının yenilenemeyen enerjiden olumsuz etkilendikleri görülmüştür. Yine bu iki testten elde edilen ülke katsayılarına göre yenilenebilir enerji kullanımının, 28 OECD ülkesinin tamamının iktisadi büyümesine katkı sağladığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the relationship between economic growth and renewable and non-renewable energy consumption. An empirical study has been carried out for 28 OECD countries by using annual data between 1990-2013. We used Pedroni and Fisher-Johansen cointegration and Granger causality tests. We also employed Pedroni FMOLS method to investigate coefficients of previously identified long term co-integration relationship. According to the results, we found long term co-integration relationship among the variables. From FMOLS test results, it is found that some OECD countries negatively affected from nonrenewable energy consumption. It is also ascertained from FMOLS results that, renewable energy consumption contributes to economic growth of 28 OECD countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleYenilenebilen ve Yenilenemeyen Enerjinin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkisi: 28 OECD Ülkesi Üzerine Ampirik Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeInfluence of Renewable and Non-Renewable Energy on Economic Growth: An Empirical Study on 28 OECD Countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record