Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorİlbey, Yusuf Özlem
dc.contributor.authorYoldaş, Mehmet
dc.contributor.authorİşoğlu, Cemal Selçuk
dc.contributor.authorSüelözgen, Tufan
dc.contributor.authorTürk, Hakan
dc.contributor.authorKarabıçak, Mustafa
dc.contributor.authorErgani, Batuhan
dc.contributor.authorBoyacıoğlu, Hayal
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:39Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjNU5UQTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2003
dc.description.abstractAmaç: Atnalı böbrek, crossed renal ektopi ve böbrek malrotasyonu gibi anomalili böbreği olan hastalarda yapılan perkütan nefrolitotomi (PNL) sonuçlarını ve komplikasyonlarını değerlendirmek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2007 ve Şubat 2015 yılları arasında kliniğimizde PNL yapılan 1472 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Böbrek anomalisi olan 26 hasta ve toplamda 28 renal üniteye PNL yapıldı. Hastaların demografik verileri, konjenital anomalinin tipi, PNL başarısı ve komplikasyonlar değerlendirildi. Bulgular: Opere edilen 28 renal ünitenin 14 tanesinde füzyon, 14 tanesinde ise rotasyon anomalisi vardı. Hastaların ortalama yaşı 53 (±1,97) yıldı. Hastaların 19 tanesi erkek, 7 tanesi kadındı ve ortalama taş boyutu 515 (±87,4) mm2 olarak hesaplandı. Ortalama operasyon zamanı 109 (±11,0) dakika ve floroskopi süresi ise 191 (±48,4) saniyeydi. Postoperatif istenen bilgisayarlı tomografide %55 taşsızlık saptandı. Komplikasyon olarak ise 1 hastada intraoperatif kolon yaralanması, 3 hastada ateş yüksekliği ve 1 hastada arteriyovenöz fistül gözlendi. Sonuç: Konjenital anomalili böbrek taşı tedavisinde PNL güvenli ve başarılı bir yöntemdiren_US
dc.description.abstractObjective: To evaluate the success and complication rate of percutaneous nephrolithotomy (PNL) performed in patients with congenital anomalies such as horseshoe kidneys, crossed renal ectopia and renal malrotation.Materials and Methods: Data of 1472 patients who underwent PNL operation in our clinic between January 2007 and January 2015 were analyzed retrospectively. PNL was performed in 28 renal units of 26 patients with congenital renal anomalies. Demographic data of the patients, type of congenital renal anomalies, success rate of PNL and complications were evaluated.Results: Out of 28 PNL-performed renal units, 14 were found out to be with fusion and 14 with rotation anomalies. The average age of the patients was 53 (±1.97) years, 19 were male and 7 were female with an average stone size of 515 (±87.4) mm2. The average operating time was 109 (±11.0) minutes and fluoroscopy time was 191 (±48.4) seconds. The stone-free rate detected postoperatively by computed tomography was 55%. Complications included postoperative fever in 3 patients, postoperative arteriovenous fistula in 1 patient, and intraoperative colon injury in 1 patient.Conclusion: PNL is a safe and effective method in the treatment of stones in kidneys with congenital anomaliesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectAnomalili Böbreken_us
dc.subjectKomplikasyonen_us
dc.subjectPerkütan Nefrolitotomien_us
dc.titleAnomalili böbreği olan hastalarda Perkütan Netrolitotomi sonuçlarımızen_US
dc.title.alternativeOutcomes of percutaneous nephrolithotomy in patients with anomalous kidneyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Urological Surgeryen_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage170en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record