Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞişman, Muhammet Yunus
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:40Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJek5qSXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2009
dc.description.abstractBu çalışma gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki fiziksel altın talebinin önemli belirleyicilerini 2000 ve 2010 yılları arasında incelemektedir. Finansal ve ekonomik belirsizlik tüketici altın talebini teşvik edip etmediği başlıca sorgulanan hipotezlerden biri olmakla beraber hipotez bu belirsizliklerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tüketicilerini nasıl etkilediği yönüyle de incelenmiştir. Yapılan analizlerde her iki ülke grubundaki tüketicilerin altın algısı üzerindeki farklılıklar ortaya çıkartılmıştır. Bulgular, altın talebinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin farklı belirleyiciler tarafından açıklandığını göstermektedir. Genel itibariyle belirsiz ekonomik ortamların gelişmekte olan ülkelerde altın talebini arttırdığı dolayısıyla tüketicilerin ihtiyat amaçlı altın alımı yaptıkları sonucuna varılmıştır. Bununla beraber gelişmiş ülke tüketicilerinin altını ihtiyat amaçlı yatırımdan ziyade takı ve mücevherat maksatlı talep ettiği ve bu ülkelerdeki kişi başına düşen gelirdeki belirsizlikle altın talebi arasında zıt yönlü bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Son olarak 2007 küresel finansal krizinin fiziksel altın talebini önemli ölçüde etkilememesine rağmen insanların takıdan daha çok yatırım amaçlı altın tüketimine yöneldiği gözlemlenmiştir. Sosyo-kültürel faktörlerin gelecek araştırmalara eklenmesi daha iyi bulgular edinilmesine katkıda bulunacaktır.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the key determinants of physical gold demand across countries including emerging markets and developed economies for the period of 2000-2010. A major hypothesis to be investigated is whether financial and economic volatilities stimulate consumer demand for gold. The hypothesis is extended to examine the effects of these volatilities on gold consumption in developing and developed countries. The analysis here explores how consumers in emerging economies and developed countries vary in their perception of gold. Findings suggest that gold demand is driven by different determinants in emerging countries and developed economies. In general, volatile economic environment stimulates gold demand in developing countries indicating that consumers tend to purchase gold for precautionary motives. There is a negative relation between income per capita volatility and physical gold demand in developed economies implying that consumer in developed countries purchases gold as jewelry instead of a hedging instrument. Finally, results suggest that there is no significant change in gold demand after 2007 financial crises. However, there exists a notable shift in consumption of gold categories. People tend to consume less jewelry than ever, but they prefer to engage with more retail investment gold purchases. Incorporating proxies for socio-cultural factors will contribute better results for future research.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleAn outlook on determinants of physical gold demand in emerging and developed countries, 2000-20101en_US
dc.title.alternativeGelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki fiziksel altın talebi belirleyicileri üzerine bir inceleme, 2000-2010en_US
dc.typearticleen_US
dcterms.subjectTüketici Talebien_us
dcterms.subjectAltınen_us
dcterms.subjectFinansal Belirsizliken_us
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.issueAfro-Avrasya Özel Sayısıen_US
dc.identifier.startpage581en_US
dc.identifier.endpage595en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record