Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArif Kolay
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:41Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1306-7885
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRNU9USXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2011
dc.description.abstractÇalışmanın konusu özellikle yaşadığı uzun ömür ve şairliği ile dikkati çeken padişah kızlarından birisi olan Âdile Sultan hakkında olacaktır. Âdile Sultan İkinci Mahmud'un kızlarından biridir. Osmanlı tarihinde İkinci Mahmud en çok kızı olan padişahlar arasındadır. İkinci Mahmud'un 40'a yakın çocuğu olmuş ve bunların dörtte biri hariç diğerleri çok küçük yaşlarda vefat etmiştir. İçlerinde Sâliha, Mihrimah, Atiye, Hatice Sultan gibi küçük yaşta ölümün pençesinden kurtulanlar oldu ise de, İkinci Mahmud'un en uzun yaşayan kızı Âdile Sultandır.Âdile Sultan'ın, birçok farklı özelliği vardır. Osmanlı hanedanının divan sahibi ilk ve tek hanım şâiresidir. Şiirleri oldukça samimi olup, büyük bir kısmı dinî-tasavvufî bir mahiyete sahiptir. Evlendikten sonra debdebeli bir hayat yaşayan Âdile Sultan, kocasının ve kızının vefatlarından sonra adeta inzivaya çekilmiş, gezintileri bırakmış, ibadetle, fakir fukaraya yardım etmekle vaktini geçirmiştiren_US
dc.description.abstractThe subject of the work will be about Adile Sultan who is one of the sultan’s daughters who is especially noticed with his long life and poetry. Adile Sultan is one of the daughters of Mahmud II.In Ottoman history, the Second Mahmud is among the sultan who is the most daughter. The second Mahmud had 40 children. Most of them died at an early age. Although there were survivors of the death penalty in their early years such as Sâliha, Mihrimah, Atiye and Hatice Sultan, Sultan Mahmud’s longest surviving daughter, Adile Sultan.Adile Sultan has many different characteristics. It is the first and only wife of the Ottoman dynasty. His poems are quite sincere, and most of them have a religious-mystical place.Adile Sultan, who has lived a life after being married, has almost gone to seclusion after leaving her husband and her daughter, leaving the journeys, worshiping and helping the pooren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleHayırsever, Dindar, Nazik ve Şâire Bir Padişah Kızı: Âdile Sultanen_US
dc.title.alternativePhilanthropic, Religious, Gentle and Poetry A Sultan’s Daughter: Âdile Sultanen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik İncelemeler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record