Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHüseyin Önder
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:49Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:49Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-3623
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjME56SXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2045
dc.description.abstractHer ülke vergisel araçlardan teşviklere kadar değişik kamusal müdahaleler ile hava kirliliğini azaltmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedir. OECD, vergiden teşviklere kadar ülkelerin uygulamış oldukları çevre politikası araçlarını uluslararası karşılaştırmalar yapmak amacıyla endekslemektedir. Bu çalışmada da OECD'nin hazırlamış olduğu endeksler kullanılarak vergilemenin ve diğer kamusal müdahalelerin hava kirliliği üzerindeki etkisi ölçülmektedir. Bunun için OECD'ye üye 25 ülkenin 2005-2012 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Yapılan dengeli havuzlanmış veri analizi sonucunda, vergilemenin ve ticaret şemalarının hava kirliliğini önlemede etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Fakat Ar-Ge teşvikleri ve kirlilikler ile ilgili standart belirlemenin hava kirliliği üzerinde bir etkisinin olmadığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractEach country implements practices to reduce air pollution with various public interventions from tax-related instruments to incentives. OECD indexes the instruments of environmental policy of countries from taxes to incentives in order to make international comparisons.In this study, the effects of taxation and public intervention on air pollution are measured by using these indices which are prepared by the OECD. For this purpose 25 OECD member countries’ data were used from 2005 to 2012. As a result of the balanced pooled data analysis, it has been found that taxation and trading schemes are effective in preventing air pollution.However, it is observed that standard setting for R&D incentives and pollution does not have any impact on air pollutionen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleVergilemenin ve Diğer Kamusal Müdahalelerin Hava Kirliliği Üzerinde Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analizen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Taxation and Other Public Intervention on Air Pollution: An Analysis on OECD Countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMaliye Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue172en_US
dc.identifier.startpage188en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record