Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞenyüz, Fatma
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:32:57Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:32:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-2610
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVNU16azRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2074
dc.description.abstractTarihî Kıpçak Türkçesinin önemli bir kolu olan Ermeni Kıpçakçası XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın sonlarına kadar konuşma dili ve din dili olarak varlığını sürdürmüş, XVI.-XVII. yüzyıllar arasında Batı Ukrayna"da önemli yazılı belgeler bırakacak düzeye ulaşmıştır. Kıpçak Türklerinin konuşma dili Ermeni Harfli Kıpçakça metinlerde yazı dili olarak kullanıldığından önem arz etmektedir. Bir ifadeyi daha güçlü kılmak, kavramı zenginleştirmek amacıyla ikilemeye ihtiyaç duyulur. İkileme aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşabildiği gibi yakın veya zıt anlamlı kelimelerin yahut ses benzerliği olan iki sözcüğün yan yana getirilmesiyle de oluşur. Türkçenin tarihî seyri içinde "İkileme" konusu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir; fakat çalışmaya kaynak teşkil eden Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesinde ikilemeler detaylı bir incelemeye tabi tutulmamıştır. Çalışmada Aleksandr Garkavets"in Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi metinlerinin tamamını esas alarak hazırladığı Kıpçakskoye Pismennoye Naslediye III, Kıpçakskiy Slovar adlı Kıpçakça sözlüğü taranmış ve Ermeni Harfli Kıpçakçada tanıklanan ikilemeler oluşumları ve anlamları açısından değerlendirilmiştiren_US
dc.description.abstractAs an imporant branch of Turkish Kipchak, Armenian Kipchak language existed as a colloquial and everyday language from 13th century to the end of 15th century, and reached to a level of leaving important written documents in Western Ukraine between the ages of 16th and 17th centuries. The spoken language of the Kipchak Turks is important because it is used as a written language in Kipchak texts in Armenian script. Reduplication is needed in order to make an expression stronger and at the same time to enrich a conception. Reduplication is made by repeating the same word or by placing synonym and antonym next to each other, or by using two words which have paromasis next to each other, as well. Reduplication as a subject has been examined in details throughout the historical course of Turkish language, but the duplications in Kipchak Turkish in Armenian script which constitute the source of the work have not been subjected to a detailed examination. Alexander Garkavets prepared Kıpçakskoye Pimennoye Naslediye III and Kipchak dictionary entitled as Kıpçakskiy Slovar by grounding these works on the texts of Kipchak Turkish in Armenian script. In this essay, these works prepared by Aleksandr Garkavets are scanned and reduplications in Armenian Kipchak are examined in terms of their formation and meaningen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectErmeni Harfli Kıpçakçaen_us
dc.subjectMorfolojien_us
dc.subjectİkilemeleren_us
dc.titleErmeni harfli Kıpçak türkçesinde ikilemeleren_US
dc.title.alternativeReduplications in Kıpchak Turkish in Armenian scripten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAvrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage56en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record