Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAli Çetin
dc.contributor.authorHamza Yaşar Ocak
dc.date.accessioned13.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:05Z
dc.date.available13.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1301-7985
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjeU56ZzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2103
dc.description.abstractOptik fiber dalga kılavuzları silindirik geometriye sahip, ışığın içinde yayıldığı fotonik devre elemanlarıdır. En genel şekilde iki kısımdan meydana gelir. İç kısmı yüksek kırılma indisli çekirdek olarak adlandırılan kısımdır. Bunu çevreleyen ikinci kısım daha düşük kırılma indisine sahip olup örtü olarak adlandırılır. Optik fiberin özellikapasitesini belirler. Çekirdek ve örtünün kırılma indisleri, ışığın dalga kılavuzu içinde ilerleyebilmesi için toplam iç yansımayı sağlar. Normalize olmuş frekans, dalga kılavuzunda yayılan modları belirler. Çekirdek ve örtü kırılma indisleri arasındaki farkı gösteren bakılavuzlandıracaincelenmiştiren_US
dc.description.abstractOptical fiber waveguides with cylindrical geometry are photonic circuit elements that light is guided inside. It usually consists of two parts. The inside part which is called as core has high refractive index. The second part that is surrounding the core has lower refractive index and that is called as cladding. The property of optical fiber is defined by some structure parameters. The numerical aperture determines the light-gathering capacity of this waveguide. Refractive indexes of the core and the cladding provide total internal reflection in order to propagating the light inside waveguide. Normalized frequency determines the modes that propagated in waveguide. The relative refractive index difference which indicates the difference between the core refractive index and the cladding refractive index determine how guiding the light in this waveguide. In this study, the relations between the parameters that are given above were investigateden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleOptik fiber dalga kılavuzlarının yapı parametrelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of structural parameters of optical fiber waveguidesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage70en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record