Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaylan Kara
dc.contributor.authorMahmut Kebapçı
dc.contributor.authorDeniz Arık
dc.contributor.authorSare Kabukçuoğlu
dc.contributor.authorNevin Aydın
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:13Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZNE56YzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2128
dc.description.abstractTailgut (postnatal gut), hintgutun en kaudal parçası olup anüsün gelecekteki distal kesimini oluşturur. Genelde embriyonik hayatın 8. haftasında involüsyona uğrar. Tailgut kisti involüsyona uğramayan kalıntılardan köken alır. Tailgut kistinden malignensi gelişimi çok nadir olup en sık adenokarsinom, nöroendokrin tümör ve sarkom gelişimi bildirilmiştir. Biz burada tailgut kisti zemininde gelişen nöroendokrin tümörün bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını sunmayı amaçladık. Otuzbeş yaşında endometriozis nedeniyle takipte olan kadın hasta, karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastaya ultrasonografi (US) ve kontrastlı abdominopelvik BT çekildi. BT'de presakral alanda büyüğü yaklaşık 6.5x6x6.5 cm çapta solid heterojen düzgün sınırlı multiple nodüler kitleler mevcuttu. Hastaya yapılan cerrahi operasyon sonrasında patoloji sonucu tailgut kisti zemininde gelişen nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Tailgut kisti asemptomatiktir,en sık presakral bölgede rektum ile sakrum arasında izlenir. Kadınlarda daha sık rastlanır. Her yaş grubunda görülebilse de orta yaş grubunda (ortalama 35 yaş) daha sık tanı alır. Bizim hastamız da kadın ve 35 yaşındaydı. Tailgut kisti ile diğer presakral kistik lezyonların ayırıcı tanısı tailgut kistinin malign transformasyonu nedeniyle yapılmalıdır. Tailgut kisti nadiren malign transformasyon göstermekte olup; adenokarsinom,nöroendokrin tümör ve sarkom gelişimi bildirilmiştir. Hastamızda lezyonların eksizyonu sonucu patoloji nöroendokrin tümör olarak gelmiştir. Presakral bölgede saptanan kitlelerde tailgut kisti malignite potansiyeli nedeniyle ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe tailgut is the most caudal part of the hindgut, it forms the distal part of the anus. It normally involutes by the eighth week of gestational age. If a tailgut rest proceeds, it may give rise to a tailgut cyst. Malign transformation of the tailgut cyst is very rare. Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, and sarcoma developing within the tailgut cyst has been reported in the literature. We present a case of neuroendocrin tumor which is arised from a tailgut cyst in a middle aged woman with its computed tomography (CT) imaging findings. A 35 year-old woman with a history of endometriosis admitted to our hospital with abdominal pain. An ultrasonography (US) examination and contrast medium enhanced tomography of the abdomen and pelvis was performed. CT showed multiple welldefined solid heterojen masses in presacral space.The largest dimensions of the masses were 6.5x6x6.5 cm. The patient underwent surgery. Patology was reported as neuroendocrin tumor arising within tailgut cyst. It is usually detected as an asymptomatic mass in the presacral space between rectum and sacrum. Tailgut cyst ismore common in female and usually presents in middle age(mean 35), but it can present at any age. Our patient was female and 35 years old. Discrimination of tailgut cyst from other presacral cysts is important because of the malignant potential of a tailgut cyst. Malign transformation is very rare. Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, and sarcoma developing within the tailgut cyst has been reported. In our case patology was reported as neuroendocrin tumor arising within tailgut cyst. It should be kept in mind the differential diagnosis of presacral masses because of the malignant potential of a tailgut cysten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTailgut Kisti Zemininde Gelişen Nöroendokrin Tümörün BT Bulgularıen_US
dc.title.alternativeCT Imaging Characteristics of Neuroendocrine Tumor Arising From Tailgut Cysten_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record