Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorZortuk, Mahmut
dc.contributor.authorYıldız, Ayşegül
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:14Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1302-1842
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprNE56STVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2132
dc.description.abstractDünya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizm, birçok ülkenin ekonomik gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte dünyanın dört bir yanına yapılan turist ziyaretlerinin sayısı artmakta; bu durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de turizm sektörüne yönelik yatırımların artmasına neden olmaktadır. Bu sayede turizm dünyanın en hızlı büyüyen ve en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. 1995-2016 zaman periyoduna ait yıllık verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, en hızlı büyüyen ve gelişmekte olan E-7 ülkelerinin turizm gelirleri ile ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki Hatemi-J (2011) tarafından geliştirilen asimetrik panel nedensellik yöntemiyle incelenmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Turizm gelirlerinde meydana gelebilecek pozitif b ir şokun ekonomik büyümeye neden olduğu; ekonomik büyüme değişkeninde negatif bir şokun yaşanması halinde ise turizm gelirlerinin negatif bir tepki verme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractTourism, one of the most important sectors of the world economy, plays an important role in the economic development of many countries. With globalization, the number of tourist visits to the four sides of the world is increasing; which leads to increased investment in tourism sector in developed and developing countries. In this respect, tourism has become one of the fastest growing and most important sectors of the world. In this study where the annual data for the 1995-2016 time period are used, the relationship between the tourism incomes and economic growth variables of the fastest growing and developing E-7 countries is examined by the asymmetric panel causality method developed by Hatemi-J (2011). As a result of the empirical findings, it is concluded that there is a causal relationship between tourism revenues and economic growth. A positive shock emerged in tourism revenues caused economic growth. Besides, it has been found that tourism incomes tend to give a negative response in case of a negative shock in the economic growth variable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_us
dc.subjectTurizm Gelirlerien_us
dc.subjectAsimetrik Panel Nedensellik Testien_us
dc.titleE-7 ülkelerinde turizm ve ekonomik büyüme ilişkisi: Asimetrik panel nedensellik analizien_US
dc.title.alternativeThe nexus between tourism and economic growth in E-7 countries: Asymmetric panel causality analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue58en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record