Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSarıkoyuncu Emre, Şule
dc.contributor.authorAğca, Ahmet
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-13T16:33:15Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-07-13T16:33:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreE5EVTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12438/2134
dc.description.abstractÇalışmamızda Kütahya’da çalışmakta olan mesleki stajyer ve kurumlara bağlı olarak çalışan muhasebeciler üzerinde örgütsel adaletin iş memnuniyetleri üzerine etkisi, dağıtımsal ve prosedürel adalet boyutları da göz önünde tutulmak suretiyle irdelenmiştir. Araştırma Kütahya’da çalışmakta olan ve rassal olarak seçilmiş kurum ve kuruluşlara bağlı olarak çalışan 180 muhasebeciden anket yolu ile elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Kütahya’da çalışmakta olan muhasebecilerin prosedürel adalet algılarının arttıkça; iş memnuniyetlerinin, örgütsel bağlılıklarının ve performanslarının arttığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe impact of organizational justice on job satisfaction in our work has been examined by considering the dimensions of distributive and procedural justice on accountants under professional internships and institutions, working in Kütahya. Public Accountant, Certified Public Accountant who are working in Kütahya in our work. The study was conducted as a result of analysis of the data obtained by questionnaire of randomly selected 180 accouıntants working in Kütahya. As a result of the study, as the perceptions of procedural justice of accountants working in Kütahya increased; ıt is seen that on their job satisfaction, organizational commitment and performance increase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.subjectÖrgütsel Adaleten_us
dc.subjectMuhasebe Meslek Grubuen_us
dc.subjectİş Memnuniyetien_us
dc.subjectKütahyaen_us
dc.subjectPresedürel-Dağıtımsal Adaleten_us
dc.subjectOrganizational Justiceen_us
dc.subjectAccounting Profession Groupen_us
dc.subjectJob Satisfactionen_us
dc.subjectPresedürel-Distributive Justiceen_us
dc.titleÖrgütsel adaletin muhasebecilerin iş memnuniyeti üzerine etkisi: Kütahya örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of organizational justice on accountants’s job satisfaction: Kütahya sampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe ve Finansman Dergisien_US
dc.departmentKütahya Dumlupınar Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue77en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage44en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record